Vše o zaměstnávání a odměňování mladistvých

Mladistvým je ten, kdo neoslavil 18. narozeniny. Podívejte se s námi na specifikace zaměstnávání mladistvých a jaké jsou povinnosti zaměstnavatele. Víte, jestli mladistvý může podepsat svou pracovní smlouvu? A jak byste nastavili mzdu pro brigádníka?

Zaměstnávání mladistvých

Pro zaměstnavatele je zaměstnávání mladistvých do 18 let náročnější z pohledu administrativy, úpravy pracovního místa, pracovních podmínek. Současně zaměstnavateli vznikají dodatečné náklady na vstupní a každoroční pracovně-lékařskou prohlídku, kterou musí nezletilému zaměstnanci uhradit. 

Na druhou stranu, zaměstnavatel si tímto způsobem může “otestovat” potencionálního nového kolegu, kterému může nabídnout dlouhodobou brigádu a po dokončení studia práci na plný úvazek. 

V článku o pracovních podmínkách jsme se dotkli tématu zaměstnávání mladistvých a specifických pracovních podmínek, které pro ně zaměstnavatel musí vytvořit. 

Mladistvým zaměstnancem je zaměstnanec mladší 18 let věku

Pojďme si ty nejdůležitější pracovní podmínky pro zaměstnávání nezletilých shrnout: 

  • Přestávky v práci - Nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce musí zaměstnavatel poskytnout přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci však musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce; 
  • Rozvržení pracovní doby - zaměstnanec musí mít nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin. Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přesčas a prací v noci;
  • Zakázané práce - při nichž jsou mladiství vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob. Příkladem jsou práce spojené s manipulací s břemeny, při výrobě a zpracování výbušnin, vykonávané ve vnuceném pracovním tempu, vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží, při porážení zvířat na jatkách a podobně.
Zjistěte možnosti inzerce

Od jakého věku můžete nezletilé zaměstnávat

Touto problematikou a ochranou nezletilých se zabývá kromě zákoníku práce také občanský zákoník a zákon o zaměstnanosti. 

Je zakázáno zaměstnávat nezletilé mladší než patnáct let nebo nezletilé, kteří neukončili povinnou školní docházku. Zavázat se k výkonu závislé práce podle zákoníku práce může nezletilý, který dovršil patnáct let. Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku. 

Jinými slovy, mladiství, kteří již mají 15 let, si tak mohou shánět práci v předstihu a uzavírat smlouvy a dohody s odloženým nástupem do práce. Naopak, pokud student ukončil povinnou školní docházku, ale ještě nedovršil 15 let, nesmí být zaměstnán. 

Zaměstnávání dětí je možné pouze s povolením úřadu práce, a to uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činností. 

Co byste měli o zaměstnávání nezletilých vědět 

Při zaměstnávání studentů je nutné zkontrolovat ukončení povinné školní docházky, a to doložením vysvědčením, kde je na druhé straně uvedeno, že povinná školní docházka byla ukončena. 

Od 15 let věku má každá osoba způsobilost, mimo jiného v pracovněprávních vztazích má svá práva a povinnosti. Toto je důležité pro zaměstnavatele, kteří se rozhodnou zaměstnávat mladistvé od 15 let věku. Takový zaměstnanec může samozřejmě podepisovat veškeré dokumenty, které se jeho pracovního poměru týkají. 

Jak nastavit mzdu brigádníka

Stejně jako všichni ostatní zaměstnanci, i student či brigádník má právo na alespoň minimální mzdu, kterou určuje vláda. Minimální mzda a s tím spojená minimální hodinová mzda pro brigádníky se často se mění, proto je třeba sledovat, na jaké aktuální úrovni je. Minimální mzda pro brigádníky je tedy určena vládou České republiky, maximální výše určena není. Průměrná mzda brigádníka se každý rok mění, a to nejen v jednotlivých krajích, ale i s ohledem na odvětví. 

Například, průměrný plat brigádníka na hodinu při doplňování zboží je 120 Kč. Pokud při nastavování ohodnocení svou odměnu výrazně navýšíte, můžete vzbudit podezření, že se nejedná o seriozní nabídku. Naopak, velmi nízká odměna moc studentů nenaláká. 

Zaměstnávání brigádníků, studentů, je pro zaměstnavatele náročné, musí nezletilého učit základním pracovním návykům, čelit časté fluktuaci, i když jsou platy brigádníků na dané pozici nastaveny nad průměrem trhu.

 

Publikováno 21. prosince 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše o zaměstnávání a odměňování mladistvých

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena