Teambuilding z pohledu firmy i zaměstnance

Teambuilding - co to je, jak jej připravit? Dáme vám tipy na teambuilding, jednotlivé aktivity, i ty netradiční. Účastníte se teambuildingu? Poradíme vám, na co si dát pozor. Není to jen o zábavě.

Co to je teambuilding

Firemní teambuilding je připravený set aktivit, jejichž cílem je lépe poznat jednotlivé členy týmu v různých, často i krajních, situacích. Tyto aktivity jsou zaměřené na celý tým a také na jednotlivce a jejich prosazení se. 

Firemní teambuilding si společnost může zorganizovat sama, nebo si najmout profesionální agenturu, která vše zajistí, vyhodnotí výsledky, nabídne doporučení na další kroky, které by společnost v rámci týmu měla udělat. 

Cíl teambuildingu

Cílem je zvýšení motivace, vytvoření efektivně pracujících kolegů, společný tah na branku, společné hledání řešení v rámci týmu a samozřejmě i společná zábava. 

Další cíle jsou vždy stanoveny dle potřeb společnosti a daného týmu. Například začlenění nového kolegy, zvýšení důvěry jednotlivých členů týmu, zlepšení delegování úkolů, zlepšení vzájemné komunikace a podpory. 

Teambuildingové hry

Na základě cílů, které si vedení společnosti určí, se nastavují teambuildingové hry, jednotlivé aktivity na teambuilding

Tipy na teambuilding je těžké dát, každá společnost má jiné potřeby, na co teambuilding zaměřit, jiné týmy. Jistě bude jiný teambuilding pro skupinu mladých vývojářů a jiný pro tým účetních.  

Oblíbené jsou únikové hry, kde je možné s organizátorem nastavit, abyste si jako zadavatel ověřili vlastnosti, schopnosti jednotlivých členů týmu - od týmové spolupráce, přes efektivní komunikaci, po hledání řešení a následně oslavu společného úspěchu. 

Další možností, kde se velmi dobře odhalí skryté vlastnosti zaměstnanců, je hra hledání zločince, který je mezi vámi. Všichni musí spolupracovat, ale spolupracuje i zločinec. 

Je možné zvolit i zábavné hry na teambuilding, ať již vytvoření oděvu z toaletního papíru pro vybraného kolegu bez použití dalších pomůcek, nebo hru, kdy celý tým je na balanční podložce, kdy cílem je, aby se celý tým na podložce udržel co nejdéle, nebo všem známá “pravda-lež”, ale bez svlékání :). 

Pokud vám to rozpočet dovolí, můžete zvolit netradiční teambuilding, například přežití noci v přírodě, společný jachting. 

Nápady na teambuilding jsou všude kolem nás, možností je nepřeberně, teambuildingové aktivity je vždy nutné volit individuálně, podle potřeb daného týmu. 

Teambuilding nápady je vhodné konzultovat s členy týmu, sdělit jim základní informace, jako je časová náročnost, zda bude teambuilding v pracovní době, kam na teambuilding pojedete, jaké je vhodné oblečení s sebou, zda se bude jednat o fyzicky náročné aktivity.  

Doporučujeme, abyste nikoho nenutili se teambuildingu účastnit, ani vysvětlovat, proč se účastnit nechce; nemusí vyhovovat místa pro teambuilding, fyzická či časová náročnost.

Teambuilding daňová uznatelnost

Není snadné z daňového hlediska určit, zda lze všechny teambuildingové náklady zahrnout do daní. Je zřejmé, že týmovou večeři bez aktivit do daní dát nemůžete. Daňově uznatelný je teambuilding, jehož cílem je prohlubování kvalifikace, zvyšování výkonnosti a motivace. Je možné si nechat výslednou fakturu rozdělit, daňově uznat rozvojové aktivity a závěrečnou večeři nechat v daňově neuznatelných nákladech. 

Jak se na teambuilding připravit z pohledu zaměstnance

Buďte sví, na nic si nehrajte, i když je to hra. Buďte kooperativní, inovativní, aktivní. Ale s mírou, nic se nemá přehánět. Vždy dejte prostor i ostatním. 

Ano, váš šéf je stále s vámi, stále vás pozoruje. Stejně tak vaši kolegové. 

Zvolte vhodné oblečení a obuv. Nezapomeňte si s sebou vzít oblečení na převlečení. 

Co teambuilding není

Za teambuilding v pravém slova smyslu se nedá považovat setkání kolegů v restauraci na neformální večeři. Ale i při takové večeři byste měli mít na paměti, že vás vaši kolegové a váš šéf stále sledují. Takže sklenička je v pořádku, ale nemělo by se vám pití alkoholu vymknout kontrole. Byli byste to vy, kdo bude znám jako ten, co se opil za firemní peníze. A to přeci nechcete.

 

Publikováno 24. srpna 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Teambuilding z pohledu firmy i zaměstnance

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti…
Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Zaměstnavatel za vás zaplatí drahé školení, ale na druhou stranu po vás chce podepsat kvalifikační dohodu, kterou se zaměstnavateli upíšete na několik let. Než podepíšete, zjistěte, za jakých podmínek se kvalifikační dohoda uzavírá, co všechno musí…
Kdy a jak pochválit zaměstnance + VZOR

Kdy a jak pochválit zaměstnance + VZOR

Pochválit své zaměstnance můžete ústně i předáním písemné pochvaly. V obou případech si ukážeme, jak na to a jakých chyb se vyvarovat.

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena