Jak na změnu pracovní pozice, aby to vyšlo

Na stávající pozici jste již několik let a cítíte, že potřebujete změnu. Ať již povýšení, změnu pracovní pozice nebo dokonce změnu oboru? Podívejte se s námi na to, jaké máte možnosti a jak si o změnu říci, aby vám nadřízený vyšel maximálně vstříc.

Možnosti změny pozice

Probereme jednotlivé možnosti změny práce a závěrem si řekneme, jaké použít argumenty, až o změně budete jednat se svým nadřízeným. 

Aktuální nabídka práce

Změna pracovní pozice 

Je to změna v rámci vaší společnosti, kdy se posunete na jinou pozici horizontálně, nejedná se tedy o povýšení na pozici vyšší. Tuto možnost volíte ve chvíli, kdy jste plně obsáhli agendu své stávající pozice a cítíte, že se již neučíte nic nového a nerozvíjíte se. 

Změna pozice v zaměstnání s sebou nenese většinou změnu ve vašem odměňování. Naučíte se nové věci, potkáte nové kolegy, budete se dále rozvíjet a získávat nové znalosti a zkušenosti. 

Jak si najít novou pozici v rámci společnosti se dozvíte v našem článku.

Dodatek k pracovní smlouvě a změna pozice k sobě patří, změna v pracovní smlouvě je na místě, proto je dodatek nutným administrativním krokem, na který vaše personální oddělení jistě nezapomene.

Změna pracovní pozice zaměstnavatelem nařízená je možná i bez vašeho souhlasu, ale pouze v případě, že váš zdravotní stav nedovoluje vykonávat původní pozici, na základě rozhodnutí soudu a v podobných extrémních případech. Pokud se váš zaměstnavatel rozhodl, že vás bez vážného důvodu převede na jinou práci, respektive změní druh práce sjednané ve vaší pracovní smlouvě, nemůže to udělat bez vašeho souhlasu

Povýšení v práci 

Další možností, když jste se na stávající pozici naučili vše nebo se chcete dále rozvíjet, je povýšení. Povýšení v práci je posun na vyšší pozici v rámci stejného týmu, nebo minimálně vašeho zaměření. Není pravidlem, že povýšení znamená vedoucí roli. Můžete být povýšeni například na pozici, kde budete mít větší zodpovědnosti a možnosti, ale nepovedete tým. 

S povýšením se většinou pojí i navýšení vaší odměny za práci. 

Při povýšení na novou pozici vám zaměstnavatel nesmí dát další zkušební dobu. 

Změna oboru práce

Jste přesvědčeni, že stávající obor není pro vás vhodný nebo jste se již všechno naučili? Můžete změnit obor. Jen mějte na paměti, že budete začínat “od píky”, a to se dotkne i vašeho odměňování, než se vám povede se vypracovat na vyšší pozici. 

Změnit obor vám pomohou například rekvalifikační kurzy pořádané úřadem práce, který si můžete zaplatit sami, může vám je zaplatit váš zaměstnavatel, a pokud jste registrováni na úřadě práce jako žadatel o práci, může je pro vás zaplatit úřad práce. 

Jak si o změnu či povýšení říci nadřízenému

Na schůzku s nadřízeným, kde si budete žádat o povýšení nebo změnu pozice, se připravte, a to velmi dobře! 

  • Zvolte správný čas pro setkání - zvolte správné načasování, kdy váš nadřízený je v dobrém rozpoložení, úspěšně jste dokončili svěřený úkol nebo vaše společnost zveřejnila pozitivní finanční nebo obchodní výsledky. 
  • Mějte připravené argumenty - proč by měl nadřízený povýšit zrovna vás, jaké za vámi stojí konkrétní výsledky. Neodpovídejte, že jste ve firmě dlouho a že všechno umíte - hodně kolegů je ve firmě dlouho a nadřízený vám jistě rychle dokáže, že všechno neumíte. Nesrovnávejte se s ostatními kolegy - neznáte do detailu jejich práci a jejich výsledky a srovnání vám nepřísluší. 
  • Předávejte své znalosti a zkušenosti - pokud budete jediný, kdo ve společnosti umí ovládat daný systém, pravděpodobně vás nepovýší ani vám nedovolí změnit pozici. 
  • Nevyhrožujte, slibujte - nevyhrožujte, že pokud vás nepovýší, tak z firmy odejdete. Sdělte nadřízenému, jaká je vaše motivace, jaká máte očekávání od nové pozice, co dalšího ze sebe firmě dáte, až novou pozici získáte. 

Na rozhovor, který nebude snadný, se připravte. Sepište si body, které chcete nadřízenému říci, a rozhovor si doma vyzkoušejte. Nadřízeného požádejte o schůzku a dopředu mu řekněte, co bude cílem setkání - změna pracovní pozice, povýšení, změna oboru s tím, že na schůzce mu vše vysvětlíte do detailů. 

Při komunikaci buďte asertivní, stůjte si za svými výsledky, svou motivací pro změnu, ale pozor, abyste nesklouzli do agresivní komunikace. 

Na schůzku s sebou si vezměte své poznámky, abyste na nic nezapomněli. Nečtěte je, ale občas se do nich podívat můžete. 

Ať již setkání dopadne jakkoliv, vy jste udělali vše, co jste mohli. 

Jednání dopadlo dobře a vedoucí vám vyšel vstříc - gratulujeme! Čeká vás nová pozice, plná nových výzev!

Vedoucí vaší žádosti nevyhověl, protože vámi požadovaná pozice není, ještě na změnu v jeho očích nejste připraveni nebo měl jiný důvod. Požádejte o detailnější zpětnou vazbu, kterou využijete, zapracujete na oblastech pro zlepšení a na další schůzce za pár měsíců již novou pozici získáte!

 

Publikováno 31. října 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak na změnu pracovní pozice, aby to vyšlo

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak na hromadné propouštění zaměstnanců

Jak na hromadné propouštění zaměstnanců

Ukážeme vám postup vhodný při hromadném propouštění zaměstnanců. Zaměříme se na povinnosti zaměstnavatele, aby hromadné propouštění nebylo možné napadnout.
Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Víte, že nárok na studijní volno ze zákona nemáte? Zákoník práce studijní volno nezaručuje. Vždy musíte mít souhlas svého zaměstnavatele. Zjistěte, jak správně zaměstnavatele požádat o studijní volno. Přidáme i tipy, jak postupovat, když chcete…
Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jen správně doručená výpověď je platná, začíná běžet výpovědní doba a je jasně dané datum skončení pracovního poměru zaměstnance. Pojďme se podívat na to, jak se připravit na předání výpovědi, jak by samotné předání výpovědi mělo proběhnout. Jaké…
Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena