Jaké jsou výhody registrace na úřadu práce

Jaké jsou výhody registrace na úřadu práce, na co máte nárok? Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním? Na vše vám odpovíme!

Pokud nejste zaměstnáni, doporučujeme registrovat se na úřadu práce. Evidovat se na úřadu práce je vaše právo, nikoliv povinnost. Tak proč toho nevyužít! Evidence na úřadě práce vám přináší řadu výhod. Chcete vědět víc? Čtěte dál. 

Evidence na úřadu práce přináší několik výhod

Zdarma pro vás budou vyhledávat vhodné pracovní nabídky.

Podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má každý, kdo v posledních 2 letech v rámci zaměstnání či jiné výdělečné činnosti získal dobu důchodového pojištění v délce minimálně 12 měsíců. 

Výše podpory v nezaměstnanosti se počítá z průměrného čistého výdělku dosaženého v posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 měsíc a činí první dva měsíce 65%, další dva měsíce 50% a po zbytek podpůrčí doby 45% (podpůrčí doba je odstupňovaná dle věku uchazeče o zaměstnání; činí 5 měsíců pro uchazeče do věku 50 let; 8 měsíců pro uchazeče ve věku 50-55 let; 11 měsíců pro uchazeče nad 55 let).

Pokud bylo poslední zaměstnání ukončeno výpovědí ze strany zaměstnance nebo dohodou, přísluší podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu ve výši 45% z průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním ukončeném zaměstnání.

Pokud vám v posledním zaměstnání bylo vyplaceno odstupné, výplata podpory v nezaměstnanosti se odsouvá. 

Rekvalifikace

Pokud máte o rekvalifikaci zájem, zeptejte se na svém úřadě práce, kde vám sdělí všechny detaily. 

Pracovník úřadu práce s vámi provede tzv. profesně-poradenský pohovor, jehož výsledkem bude návrh rekvalifikačních kurzů přímo pro vás. 

Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. 

Pokud bez vážných důvodů rekvalifikační kurz nedokončíte, nebo nenastoupíte na pracovní místo odpovídající nově získané kvalifikaci, bude po vás úřad práce chtít zpět náklady na rekvalifikaci. 

Zdravotní pojištění

Jste-li evidován na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, nemusíte si po dobu evidence platit zdravotní pojištění. Aby Vám nevznikl ve zdravotním pojištění nedoplatek, je potřeba se zaevidovat do 30 dnů od skončení posledního zaměstnání.

Sociální pojištění

Sociální pojištění za vás úřad práce po dobu, kdy jste v evidenci jako uchazeč o zaměstnání, nehradí. Nezaměstnaní bez zdanitelných příjmů nejsou povinni hradit sociální pojištění. 

Co je dobré vědět

Aby doba evidence na úřadě práce navázala na poslední zaměstnání (u studentů studium), je nutné se přihlásit do 3 dnů od ukončení pracovního poměru (studia). 

První schůzka je nutná osobně na místně příslušném úřadu práce.

 

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jaké jsou výhody registrace na úřadu práce

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2022 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena