Přehled otázek a odpovědí na pracovním pohovoru

Pojďme si ukázat, jak probíhá pracovní pohovor s personalistou a manažerem společnosti, kde se ucházíte o zaměstnání. Jak se na jednotlivé pohovory připravit? Jaké mohou padnout otázky a jak na ně odpovědět?

Jak probíhá pracovní pohovor s personalistou a jak se připravit na pracovní pohovor

Prvním kolem výběrového řízení bývá pohovor s personalistou, který z přihlášených kandidátů vybere nejlepší a ty následně představí manažerovi. Personalista vybírá na základě požadavků, které dostal od manažera, životopisů kandidátů, kteří se přihlásili. 

Jak napsat profesní strukturovaný životopis, který zaujme, jsme pro vás zpracovali v článku Vše o životopisu, vzor v češtině a angličtině.

Při pohovoru se zástupcem personálního oddělení vám pravděpodobně budou kladeny dotazy ohledně vaší motivace, personalista bude chtít znát detaily z vašeho životopisu, a současně zodpoví i vaše dotazy. 

I vy se na pohovoru ptáte, připravte si správné otázky s pomocí našeho článku I vy se na pohovoru ptejte! 

Aktuální nabídka práce

Pracovní pohovor otázky a odpovědi - personalista

Personalista má připravené otázky, na které se během pohovoru zeptá. Jsou to specifické otázky na pracovní pohovor, jejichž cílem je zjistit vaši motivaci, přípravu, pracovní zkušenosti, možnost nástupu a finanční očekávání.

Pracovní pohovor - otázky a odpovědi, se kterými se můžete setkat: 

 • Jak jste se o naší společnosti dozvěděli? 
  • Zde máte prostor budoucího zaměstnavatele pochválit, jejich společnost je všem známá a jejich inzeráty již dlouho sledujete, a nyní se objevila nabídka na pozici, která je vám blízká. 
 • Proč jste se rozhodli přihlásit na tuto pozici? 
  • Opět prostor pochválit budoucího zaměstnavatele a současně sebe - vaše úspěchy v dané oblasti mohou firmě pomoci v jejím dalším rozvoji. 
 • Co nám můžete nabídnout, jaké jsou vaše silné stránky? Jakých úspěchů jste dosáhli v posledním zaměstnání? 
  • Před pohovorem si projděte inzerát, na který jste reagovali. Konkrétně část požadavků a pracovní náplně. Na inzerát navažte se svými znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi. 
  • Buďte konkrétní, sdělte, jakých konkrétních úspěchů jste dosáhli, jaké máte kontakty, co vše umíte (a je relevantní k pozici, o které jednáte). Používejte data, která vaše tvrzení podpoří. 
 • Jaké jsou vaše slabé stránky?
  • Uveďte na pracovním pohovoru slabé stránky, o kterých víte. A hned dodejte, že si jich jste vědomi, a že na jejich odstranění pracujete. Dodejte, jak se snažíte tyto slabé stránky odstranit.
 • V jaké oblasti vám váš nadřízený doporučil se zlepšit? 
  • Uveďte pravdivou odpověď a dodejte, jak konkrétně na zlepšení pracujete. 
 • Proč jste se rozhodli odejít ze současného zaměstnání? 
  • Nehovořte negativně o žádném ze svých zaměstnavatelů. Když teď budete hovořit negativně o bývalém zaměstnavateli, jak po odchodu budete hovořit o společnosti, kde se právě ucházíte o místo? 
 • Jaký je váš profesní cíl? 
  • Zde je vhodné odpovědět popravdě, ideálně, aby se vaše profesní cíle shodovaly s prací, o kterou se ucházíte. 
 • Jak pracujete pod tlakem? 
  • Připravte si příklad z vaší praxe, kdy jste pracovali pod tlakem. Jak jste tlak zvládali a jaký byl výsledek. 
 • Co vás osobně motivuje? 
  • Opět popravdě odpovězte. 
 • Zkouška z cizího jazyka
  • Pokud společnost požaduje komunikativní znalost cizího jazyka a vy jste v životopise uvedli, že jej ovládáte, budete pravděpodobně vyzkoušeni. Připravte si proto odpovědi na výše uvedené otázky i v cizím jazyce. Je vhodné si odpovědi v češtině i v cizím jazyce říct nahlas. Když si odpovědi připravujete “v hlavě”, je to jednodušší, než když se máte vyjádřit nahlas. 
 • Kdy můžete nastoupit? 
  • Sdělte pravdivé informace. Společnost si na perfektního kandidáta počká i po dobu zákonné dvouměsíční výpovědní lhůty.
 • Jaká jsou vaše finanční očekávání a proč? 
  • Informujte personalistu o svých očekáváních. Případně můžete sdělit, jak se vaše mzda pohybuje ve stávajícím zaměstnání (pokud v pracovní smlouvě či interním předpisu nejste vázáni mlčenlivostí). 
  • Nepokládejte tuto otázku jako první, personalista, případně v dalším kole nadřízený, se určitě zeptají. 
  • Neodpovídejte otázkou “a kolik můžete nabídnout?”. Je to nezdvořilé. 
 • Kdo na vás může podat reference? 
  • Mějte připravené kontakty na přímého nadřízeného, se kterým jste se domluvili, že na vás reference poskytne. 

V průběhu pohovoru mohou padnout i otázky na vaše logické myšlení. Zde nejde o to najít správnou odpověď, ale ukázat, že máte logické myšlení a jste schopni demonstrovat, jak byste ke správnému výsledku došli. 

Typické otázky jsou: 

 • Kolik tenisových míčků se vejde do Boeingu 737? 
 • Kolik semaforů je v Plzni? 

Jak probíhá pracovní pohovor s potenciálním nadřízeným a jak se připravit na pracovní pohovor

Personalista vás vybral jako vhodného kandidáta na rozhovor s nadřízeným! Vaše vysněná pozice je tak blízko!

Opět se musíte připravit. Ale dobrou zprávou je, že velkou část přípravy již máte za sebou. 

Zjistěte si maximum informací o nadřízeném, se kterým se setkáte. Získáte lepší představu o tom, jaké otázky vás při rozhovoru mohou čekat. Našli jste něco, co máte společné? Výborně! Určitě bude v průběhu pohovoru prostor tuto skutečnost zmínit a tím demonstrovat, že jste se na pohovor připravili.

Připravte si na nadřízeného dotazy, které související se společností a s pozicí. Můžete se ptát na plány společnosti na nadcházející období, jakým způsobem společnost získává nové klienty a podobně. Díky otevřeným otázkám se dozvíte vše, co potřebujete vědět.

Aktuální nabídka práce

Pracovní pohovor otázky a odpovědi - potencionální nadřízený

Jdete na druhé kolo, s manažerem! Opět se musíte připravit. Velkou část přípravy již máte za sebou. 

Pracovní pohovor - otázky a odpovědi, se kterými se můžete setkat od budoucího manažera: 

 • Proč jste si vybral naši společnost? 
  • Opět využijte příležitost a společnost, jejich produkty a nedávné úspěchy pochvalte. 
 • Čím vás zaujala tato pozice? 
  • Prodejte se, své konkrétní úspěchy doplněné o konkrétnější informace, protože již mluvíme s člověkem, který problematice rozumí. Navažte své úspěchy na to, jak je nový zaměstnavatel může využít ke svému dalšímu rozvoji. 
 • Vaše profesní detaily
  • Manažer se bude detailně ptát na jednotlivé části vaší kariéry, které jsou pro pozici relevantní. Mějte připravené konkrétní projekty, co jste měli na starosti, jaké byly cíle a jak jste cílů dosáhli. 

I při druhém kole pohovorů se ptejte. Využijte toho, že hovoříte s potenciálním nadřízeným. Vaším cílem je zjistit maximum informací, abyste se mohli rozhodnout, zda je pro vás společnost a nabízená pozice opravdu tím vysněným zaměstnáním. 

Po pohovoru s manažerem byste měli vědět: 

 • Detailní popis pozice. 
 • Očekávání manažera na nového člena týmu v prvních 6-12 měsících. 
 • Jaké jsou možnosti rozvoje na této pozici. 
 • Jak na vás firma a lidé, které jste potkali, působí. Je to společnost, pro kterou chcete pracovat? Je toto pozice, kterou chcete dělat? 

Je možné, že vás společnost pozve do dalšího kola, kterým může být například setkání s kolegou v týmu, který stejnou pozici zastává, a se kterým byste úzce spolupracovali.

Další možností je testování, které společnosti využívají, aby se o vás dozvěděli maximum. Držíme vám palce!

 

Publikováno 11. dubna 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Přehled otázek a odpovědí na pracovním pohovoru

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Víte, že nárok na studijní volno ze zákona nemáte? Zákoník práce studijní volno nezaručuje. Vždy musíte mít souhlas svého zaměstnavatele. Zjistěte, jak správně zaměstnavatele požádat o studijní volno. Přidáme i tipy, jak postupovat, když chcete…
Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jen správně doručená výpověď je platná, začíná běžet výpovědní doba a je jasně dané datum skončení pracovního poměru zaměstnance. Pojďme se podívat na to, jak se připravit na předání výpovědi, jak by samotné předání výpovědi mělo proběhnout. Jaké…
Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena