Výpovědní lhůta a vše, co potřebujete znát

Chystáte se podat výpověď v práci nebo jste výpověď dostali? Pak je tento článek právě pro vás. Dozvíte se vše o výpovědní době, jak na ni nahlíží zákoník práce, jak se výpovědní doba počítá, jak je to s nemocí ve výpovědní době a mnoho dalších zajímavých a užitečných informací.

V předchozích článcích jsme se věnovali tomu, jak ukončit váš pracovní poměr, ať již pracujete na základě pracovní smlouvy nebo některé z dohod. U všech variant máte možnost si zdarma stáhnout vzor výpovědi.

V tomto článku se dozvíte vše o výpovědní době a možnostech, které mohou nastat. Na začátek si řekneme, co to výpovědní doba, někdy nazývaná jako výpovědní lhůta, je, jak na ni nahlíží zákoník práce, jak se počítá. V druhé části se zaměříme na konkrétní případy.

Aktuální nabídka práce

Výpovědní doba

Výpověď z pracovního poměru můžete podat vy jako zaměstnanec, nebo vám ji dá váš zaměstnavatel. Výpovědní doba pracovní poměr, který začal podpisem pracovní smlouvy, ukončuje.

Jak můžete podat výpověď, včetně vzoru, který je pro vás ke stažení zdarma, se dozvíte v tomto článku Jak dát výpověď pracovní smlouvy a vzor zdarma. Jaké možnosti ukončení vašeho pracovního poměru výpovědí má váš zaměstnavatel se dozvíte v plánovaném článku Ukončení práce ze strany zaměstnavatele.

Víme, že výpověď musí být písemná, jinak je neplatná, a pracovní poměr stále trvá, i když se se zaměstnavatelem ústně domluvíte.

Výpovědní doba a zákoník práce

Výpovědní lhůta je zákoníkem práce jasně definovaná. Pojďme si vypíchnout ty nejdůležitější části.

Podáním písemné výpovědi pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce (výjimkou jsou případy specifikované zákoníkem práce v § 51a). Dvouměsíční výpovědní lhůta je typická pro všechny pracovní poměry, u kterých došlo k uzavření pracovní smlouvy, můžete se někdy potkat i s označením standardní výpovědní lhůta.

Jak se počítá výpovědní doba

Od kdy běží výpovědní lhůta se dá snadno odvodit. Zákon říká, že výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Konkrétně - pokud podáte svou výpověď 15. března, pak výpovědní lhůta začne běžet až od 1.dubna a trvá 2 měsíce (duben a květen). Váš pracovní poměr skončí 31. května.

Pokud byl váš pracovní poměr sjednán na dobu určitou, skončí pracovní poměr dnem, který byl sjednán jako poslední. A to bez ohledu na případnou nemoc.

Konkrétní případy

Nyní známe nezbytnou teorii a pojďme se podívat na konkrétní případy. 

Výpovědní lhůta a nemocenská

Zákoník práce jasně říká, že během pracovní neschopnosti nemůžete dostat výpověď z důvodu nadbytečnosti nebo zdravotních důvodů. Pokud nejste ve zkušební době, kde zrušení pracovního poměru má svá specifika.

Může se stát, že onemocníte během výpovědní doby. V tu chvíli se ocitáte v takzvané ochranné době.

Dvouměsíční výpovědní lhůta a nemocenská se může zdát jako složité téma - někdy se prodlužuje, někdy zase ne. Ukážeme si vše na konkrétních případech.

Výpovědní doba se neprodlužuje, pokud vaše nemoc skončí před datem stanoveným jako konec výpovědní lhůty.

Nemocenská výpovědní dobu prodlužuje v případě, že vaše nemoc trvá déle, než je dvouměsíční výpovědní lhůta. A to v případě, že jste dostali výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby.

Ukážeme si konkrétně na příkladu popsaném výše, kdy výpovědní lhůta a tím i pracovní poměr, skončí 31. května.

 • jste nemocni 14 dní ve výpovědní lhůtě, vaše nemoc skončí 15. května - nemoc nemá na výpovědní dobu žádný vliv;
 • jste nemocni od 29. května do 15. června. Výpovědní doba se prodlužuje o 3 kalendářní dny (období od počátku pracovní neschopnosti 29. května do uplynutí výpovědní doby 31. května). Tyto 3 kalendářní dny se přičtou k datu, ke kterému ukončíte svou pracovní neschopnost (skončí vaše ochranná doba), tedy datum ukončení bude 18.6. 

Výjimka nastane v případě, kdy prohlásíte, že netrváte na tom, aby aby výpovědní doba a nemocenská prodlužovaly stávající pracovní poměr

Výpovědní lhůta a těhotenství

Dostala jste výpověď v práci a současně vám váš lékař sdělil, že jste těhotná.

Pokud jste otěhotněla před datem, kdy jste od zaměstnavatele výpověď dostala, byla by taková výpověď neplatná. Zákon zakazuje ukončit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní.

Pokud váš lékař jako datum otěhotnění určil datum v průběhu výpovědní lhůty, pak se výpovědní doba prodlužuje o dobu těhotenství, mateřskou dovolenou i rodičovskou dovolenou.

Konkrétně: 15. února jste dostala výpověď, výpovědní lhůta začíná běžet od 1. března, pracovní poměr končí 30. dubna.

 • váš gynekolog určí 1. února jako datum, kdy jste otěhotněla - výpověď je neplatná;  
 • váš gynekolog určí 18. dubna jako datum, kdy jste otěhotněla. 
  • výpověď je platná a výpovědní doba se prodlužuje o 13 kalendářních dnů (jedná se o období od 18. dubna až původní datum skončení pracovního poměru 30. dubna). 
  • Váš pracovní poměr bude trvat po celou dobu vašeho těhotenství, mateřské a následně i rodičovské dovolené. 
  • Uvedených 13 dnů byste po návratu z rodičovské dovolené měla odpracovat. 
  • Opět máte možnost svému zaměstnavateli sdělit, že na tomto prodloužení netrváte.

Výpovědní lhůta a odstupné

Vše, co potřebujete znát o odstupném, jsme shrnuli v našem článku Kdy máte nárok na odstupné a v jaké výši. V něm se dozvíte, jak se jeho výše vypočítává, jak se odstupné daní.

Nárok na odstupné vám vznikne, pokud jste dostali od svého zaměstnavatele výpověď podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce:

 • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část;
 • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část;
 • stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Poslední bod, výpověď pro nadbytečnost výpovědní dobu nezkracuje. I když se pro zaměstnavatele stanete nadbytečným, je potřeba, abyste svou práci řádně předali a i nadále pokračovali v plnění úkolů, které vám zaměstnavatel dává.

Za jiných než výše uvedených podmínek nárok na odstupné nevzniká. Pokud od svého zaměstnavatele dostanete nějaký "bonus", který nepatří do výše uvedených kategorií, nejedná se o odstupné.

Pokud jste se sami rozhodli skončit pracovní poměr, nárok na odstupné vám nevzniká.

Výpovědní doba a odstupné nesmí mít vliv na váš pracovní výkon, který po celou dobu výpovědní doby musí být na požadované úrovni.

Výpovědní lhůta u dohod

Máme dva druhy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - Dohoda o provedení práceDohoda o pracovní činnosti. DPČ výpovědní lhůta, stejně tak i DPP výpovědní lhůta, jsou detailně popsány v předchozích článcích.

U obou dohod platí patnáctidenní výpovědní doba, nebo taková, na které jste se dohodli se zaměstnavatelem při podpisu dohody.

Aktuální nabídka práce

Prodloužení výpovědní doby

Výpovědní doba smí být prodloužena pouze vzájemnou písemnou domluvou mezi vámi a zaměstnavatelem. A to tak, že ke stávající pracovní smlouvě připojíte dodatek, nebo podepíšete smlouvu novou (například na dobu určitou).

Na závěr je nutné připomenout, že po celou dobu výpovědní lhůty musíte pro svého zaměstnavatele i nadále pracovat a plnit pokyny nadřízených. I ve výpovědní době se na vás vztahuje možnost takzvaného vytýkacího dopisu, a v extrémních případech i možnost okamžitého zrušení pracovního poměru. Tato skutečnost může být uvedena v zápočtovém listě, který váš nový zaměstnavatel bude požadovat.

 

Publikováno 9. srpna 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Výpovědní lhůta a vše, co potřebujete znát

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Víte, že nárok na studijní volno ze zákona nemáte? Zákoník práce studijní volno nezaručuje. Vždy musíte mít souhlas svého zaměstnavatele. Zjistěte, jak správně zaměstnavatele požádat o studijní volno. Přidáme i tipy, jak postupovat, když chcete…
Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jen správně doručená výpověď je platná, začíná běžet výpovědní doba a je jasně dané datum skončení pracovního poměru zaměstnance. Pojďme se podívat na to, jak se připravit na předání výpovědi, jak by samotné předání výpovědi mělo proběhnout. Jaké…
Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena