Vše, co chcete vědět o pracovní neschopnosti

Onemocněli jste? Nejsme roboti, stát se to může každému. Poradíme vám, jak postupovat. Pro takové případy je zde institut dočasné pracovní neschopnosti. S námi se dozvíte vše o neschopence, vycházkách, kontrolách, které vás mohou navštívit, jak a kým budete v době vaší nemoci zaplaceni a mnoho užitečných rad. Připomeneme vám, jaké jsou vaše povinnosti.

Tento článek popisuje postupy platné pro zaměstnance, kteří jsou účastni na pojištění, tj. zaměstnavatel jim ze mzdy strhává odvody na pojištění.

Pro osoby samostatně výdělečně činné platí trochu jiná pravidla. Těmi se tento článek nezabývá.

Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro zaměstnavatele. Pojištění zaniká dnem skončení výkonu práce pro smluvního zaměstnavatele.

Aktuální nabídka práce

Neschopenka - jak postupovat

Dříve byla neschopenka v papírové podobě, vypisoval ji váš lékař a zaměstnanec musel svému zaměstnavateli doručit jednu z částí. Tomu již je naštěstí konec a využíváme elektronické neschopenky. Pouze v případě například technických problémů může váš lékař vystavit neschopenku papírovou.

Dočasná pracovní neschopnost se lidově nazývá neschopenka, pracovní neschopenka, respektive elektronická neschopenka.

Prvních 14 dnů je nemocnému vyplácena náhrada mzdy, kterou platí zaměstnavatel. Od 15. dne nemoci dávku vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení. 

Kolik dostanete na neschopence peněz

Výpočet neschopenky není složitý. Je nutné si uvědomit, v jaké fázi neschopnosti jste a kdo vás vyplácí.

Prvních 14 dnů se jedná o náhradu mzdy, kterou vám vyplácí v řádném výplatním termínu váš zaměstnavatel. Náhrada mzdy je 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku. Náhrada vám přísluší jen za pracovní dny, případně svátky, připadají-li na pracovní den.

Od 15. dne nemoci je vám dávka nemocenské vyplácena Okresní správou sociálního zabezpečení, a opět se jedná o procenta z vašeho redukovaného průměrného hodinového výdělku. Není určené přesné datum v měsíci, kdy je nemocenská vyplácena. Obvykle je nemocenská na účet nemocného připsána okolo 15. dne následujícího měsíce.

Kalkulačka pracovní neschopnosti

  • 15. - 30. den trvání nemoci = 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku;
  • 31. -  60. den trvání nemoci = 66 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku;
  • od 61. dne trvání nemoci = 72 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku.

Vystavení neschopenky

Neschopenku, nyní již  elektronickou neschopenku, e-neschopenku, vám vystaví váš ošetřující lékař. Nemusí se nutně jednat o vašeho praktického lékaře, ale například o lékaře specialistu, ke kterému docházíte. Zjednodušeně, neschopenku může vystavit jakýkoliv lékař, který vás zná. Neschopenku nemůže vystavit lékař na pohotovosti ani poskytovatel zdravotnické záchranné služby. Musíte kontaktovat svého obvodního lékaře. 

Jak neschopenka putuje

Lékař, který elektronickou neschopenku vystaví, ji pošle vašemu zaměstnavateli. Vy obdržíte průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce, ten je jen pro vás a pro případné kontroly.  

Vy se o nic nemusíte starat. Jak vyplnit neschopenku již nemusíte řešit, o vše se postará váš lékař. Doporučujeme, abyste svého zaměstnavatele informovali o tom, že jste nemocní a že do práce nebudete nějaký čas docházet.

Nemusíte ani řešit, do kdy odevzdat neschopenku, jak ji zaměstnavateli doručíte, ani tzv. lístky na peníze. Zaměstnavatel v systému uvidí, že jste nastoupili do dočasné pracovní neschopnosti a současně i "lístky na peníze" potvrzující, že vaše nemoc stále trvá.

Od 15. dne vaší nemoci si neschopenku v systému přebírá Okresní správa sociálního zabezpečení. Nemusíte tedy žádat o výplatu nemocenského, bude vám na bankovní účet připsána automaticky.

Zpětné vystavení neschopenky

Neschopenka zpětně může být lékařem vystavena pouze do 3 dnů. O tom, zda lékař neschopenku zpětně vystaví, rozhoduje výhradně lékař.

Ve specifických případech lze neschopenku zpětně vystavit i více dní, lékař zná podmínky a postupy, jak vystavit neschopenku zpětně více než 3 dny.

Neschopenka a vycházky

Váš lékař rozhodl o tom, že nejste dočasně práce schopni. Pouze lékař může určit, zda váš zdravotní stav dovoluje vycházky na neschopence a v jakém rozsahu. Informace o povolených vycházkách zaznamená lékař do neschopenky. Maximální délka povolených vycházek je 6 hodin denně. Tyto informace mají k dispozici i pracovníci provádějící kontroly dodržování léčebného režimu.

Při pracovní neschopnosti si vycházky nemůžete "naordinovat" sami, je to jen a pouze v kompetenci lékaře.

Kontrola na neschopence

Jednou z vašich povinností je dodržovat stanovený léčebný režim a nepřekračovat povolené vycházky, pokud je povolené máte.

Vaší povinností je nahlásit lékaři, na jaké adrese se budete zdržovat, a on tuto adresu uvede na neschopenku. Nemusí se jednat o vaši trvalou adresu, můžete se léčit například u rodičů. Je ale nutné, aby vaše jméno bylo uvedeno na zvonku.

Kontroly na neschopence mohou přijít kdykoliv, i o víkendu nebo ve večerních hodinách. A to i opakovaně.  

V prvních 14 dnech vaší nemoci kontrolu může provést váš zaměstnavatel, od 15. dne Okresní správa sociálního zabezpečení. Váš zaměstnavatel může Okresní správu sociálního zabezpečení požádat o vykonání kontroly v případě, že má důvodné podezření, že léčebný režim nedodržujete.

Pokud vás kontrolor nezastihne, budete vyzváni k podání vysvětlení. Pokud bude zjištěno porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, bude s vámi zahájeno správní řízení, které může vést až k odejmutí nemocenského.

Storno neschopenky

Pokud změníte názor, například z finančních důvodů se rozhodnete čerpat dovolenou, nebo se se zaměstnavatelem domluvíte jinak, lékař již vystavenou neschopenku jednoduše elektronicky ukončí k aktuálnímu datu. Není možné ji ukončit zpětně.

Ukončení neschopenky na vlastní žádost je možné po dohodě s vaším lékařem, který neschopenku ukončí v systému.

Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti

Lékař, který neschopenku vydal, bude zasílat elektronicky příslušné okresní správě potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to k 14. dni trvání, a následně nejméně jednou měsíčně.

Vám do průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce lékař zaznamená, že jste stále nemocní.

Ukončení neschopenky

O ukončení trvání dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje lékař. Případně můžete lékaře požádat, aby vaši neschopenku ukončil, viz odstavec výše Storno neschopenky.

Neschopenka ve zkušební době

Je to nemilé, nastoupili jste do nového zaměstnání, jste stále ve zkušební době, ale opravdu vám není dobře a nechcete své kolegy nakazit. Musíte jít na neschopenku.

Pokud zaměstnanec má pracovní neschopnost ve zkušební době v délce 14 dnů, o tuto dobu se jeho zkušební doba prodlužuje. Důvodem je, aby obě strany měly celou zkušební dobu na zjištění, zda jim pracovní spolupráce bude vyhovovat.

Po dobu pracovní neschopnosti máte částečnou ochranu před ukončením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel nesmí prvních 14 dní nemoci váš pracovní poměr ukončit. Každopádně, od 15. dne nemoci již zaměstnavatel může váš pracovní poměr skončit

Neschopenka ve výpovědi

Můžu nastoupit na neschopenku ve výpovědní lhůtě? Ano. Pracovní neschopnost ve výpovědní lhůtě není častá, ale onemocnět můžete kdykoliv.

Pokud vaše dočasná pracovní neschopnost skončí před anebo k datu skončení pracovního poměru, není co řešit.

Může nastat případ, kdy vaše nemoc bude trvat déle, než je datum skončení vašeho pracovního poměru. V takovém případě dochází k prodloužení pracovního poměru, respektive výpovědní lhůty. Toto prodloužení se počítá na kalendářní dny. Vy jako zaměstnanec můžete zaměstnavateli sdělit, že na prodloužení trvání pracovního poměru netrváte.

Neschopenka po skončení pracovního poměru

Tak často skloňovaná ochranná lhůta trvá 7 kalendářních dnů po skončení vašeho pracovního poměru, tedy po zániku pojištění. Pokud vám bude vystavena dočasná pracovní neschopnost do sedmi kalendářních dnů od skončení posledního zaměstnání, máte nárok na placenou neschopnost.

Pokud ale váš poslední pracovní poměr trval méně než 7 dnů, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů trval pracovní poměr = trvalo pojištění.

Souběh neschopenek

Může se stát, že jedna neschopenka bude navazovat na druhou. Nesmí se ale stát, abyste měli vystavené dvě nebo více neschopenek najednou.

Opakovaná neschopenka

Opakovaná pracovní neschopnost je možná, pokud vám ji lékař potvrdí. Jednotlivé pracovní neschopnosti se sčítají, sčítá se doba, kterou v pracovní neschopnosti za uplynulých 380 dnů strávíte. Důvodem je skutečnost, že nárok na "placenou neschopenku" je 380 dnů (ve specifických případech může dojít k prodloužení o dalších 350 placených dnů).  Proto si Okresní správa sociálního zabezpečení hlídá, kolik dní nemocnému vyplácí neschopnost.

Neschopenka a dohoda

Přivyděláváte si a se zaměstnavatelem máte podepsanou jednu z dohod? V níže uvedených případech máte nárok na nemocenskou.

V případě, že si na dohodu o provedení práce vyděláte více než 10 000 Kč, musíte platit odvody na pojištění; vzniká vám nárok na placenou neschopenku.

Pokud si na dohodu o pracovní činnosti vyděláte více než 3 500 Kč, budou vám ze mzdy strženy odvody a současně vznikne nárok na placenou dočasnou pracovní neschopnost.

Kdy na nemocenské nárok nemáte

Jsou specifikovány případy, kdy nárok na dočasnou pracovní neschopnost a s tím související nemocenské nemáte. Jedná se o případ, kdy si zaměstnanec dočasnou pracovní neschopnost přivodil úmyslně.
 

Dále může dojít ke krácení nemocenské, konkrétně na polovinu, v případě, kdy si zaměstnanec přivodil dočasnou pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce nebo jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek nebo při spáchání úmyslného trestného činu či úmyslně zaviněného přestupku.

Aktuální nabídka práce

Vaše povinnosti

Pojďme si shrnout vaše základní povinnosti. 

  • Informujte svého zaměstnavatele o tom, že se necítíte dobře a jdete k lékaři. Následně je vhodné zaměstnavatele informovat o tom, že vám byla vystavena neschopenka. Pokud ho víte, zmiňte i předpokládané datum návratu do práce.
  • Jednou z vašich povinností je dodržovat stanovený léčebný režim a nepřekračovat povolené vycházky, pokud je povolené máte. Na adrese, kterou jste uvedli, je nutné mít svým jménem označený zvonek pro případ kontroly.
  • Dostavit se na kontrolu určenou vaším lékařem, případně smluvním lékařem vašeho zaměstnavatele, pokud k tomu budete vyzváni.
  • Lékaři sdělte změny - adresy, kde se nacházíte, případně i zaměstnavatele.

 

Publikováno 27. července 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše, co chcete vědět o pracovní neschopnosti

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Potřebujete změnit délku své rodičovské dovolené? Stačí zaměstnavatele informovat, použijte náš formulář prodloužení rodičovské dovolené.
Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Personalisté by měli znát základy mzdového účetnictví, aby dokázali zodpovědět případné dotazy svých zaměstnanců. Přinášíme vám přehledně zpracované základní informace o vyměřovacím základu, mzdovém listu a výplatě mzdy. Dozvíte se, jaké…
Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Co ATS, CRM nebo LMS znamená ve světě lidských zdrojů? V tomto článku se podíváme na význam hlavních zkratek technologických nástrojů, software a strategií, se kterými se v oblasti HR setkáváme poměrně často. Tyto nástroje nachází své uplatnění při…
Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Korporátní skupina LMC, provozovatel několika pracovních portálů v ČR, oznámila, že od 1. ledna 2024 se bude prezentovat pod novým názvem Alma Career s.r.o.. Tato změna představuje nejen reorganizaci, ale také krok k ještě další expanzi této skupiny…
Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Přislíbit zaměstnání kandidátovi, který úspěšně prošel výběrovým řízením, vězni pro podmíněné propuštění nebo úřadu práce pro proplacení rekvalifikace? Na všechny varianty pro vás máme vzor zdarma. Ukážeme vám, jaké právní důsledky s sebou příslib…
Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit je moderní technologická platforma zaměřená na automatizaci a zefektivnění náborových procesů. Umožňuje firmám centralizovat náborové aktivity od publikování nabídek práce až po konečné rozhodnutí o přijetí kandidáta. Jeho klíčovým…
Recru - cesta k efektivním náborům

Recru - cesta k efektivním náborům

Recru ATS je cloudové řešení pro nábor a hodnocení kandidátů, poskytující funkce pro správu pozic, kandidátů a hodnocení. Systém byl navržen tak, aby personalistům usnadnil a zrychlil náborový proces, redukoval administrativní úkoly a umožnil jim…
Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis je moderní technologické řešení pro nábor zaměstnanců v digitální éře. Jedná se o systém, který kombinuje softwarové aplikace, databázové systémy a algoritmy pro optimalizaci náborového procesu. Jeho moduly a nástroje umožňují správu…
Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio je inovativní aplikace pro sledování uchazečů (ATS) navržená pro zefektivnění a digitalizaci náborových procesů v 21. století. S jasnou misí "Dělejte nábory skvěle", Teamio nabízí řešení na míru pro organizace všech velikostí a zdůrazňuje…
Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Podíváme se na odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání. Dozvíte se, v jakých případech můžete po zaměstnanci chtít uhradit celou částku, a kdy je odpovědnost zaměstnance za škodu ve výši 4,5 násobku mzdy.…
Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Pojďme se společně podívat na to, kolik vás jako zaměstnavatele stojí zaměstnanec. Tedy, jaké jsou náklady zaměstnavatele na zaměstnance, mzda a povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance. Na konkrétním případě si ukážeme výpočet nákladů na…
Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

S námi získáte základní přehled o tom, jak dlouho trvá rodičovská dovolená, kdy končí rodičovská dovolená, jak se vypočítává a jak správně postupovat při jejím ukončení. Přidáme také užitečné informace, jak zajistit hladký návrat do zaměstnání po…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena