Máte nárok na dovolenou? Zjistěte, jak ji vypočítat

Kdy mám nárok na dovolenou? Kdy vzniká nárok na dovolenou? Na všechny vaše otázky odpovíme! Ukážeme si, jak si nárok jednoduše sami spočítáte. Vysvětlíme si, za jakých podmínek můžete svou dovolenou převést do dalšího roku.

Novinky v oblasti dovolené

Často se nás ptáte, jaký je nárok na dovolenou, výpočet se ani v roce 2024 nemění. Nárok na dovolenou zákoník práce řeší v několika paragrafech, kde ukládá povinnosti jak zaměstnavateli, tak i zaměstnanci. Vznik nároku na dovolenou je detailně v zákoníku práce popsaný, my si jej vysvětlíme na konkrétních příkladech.

O dovolenou svého zaměstnavatele musíte požádat, a to tak, jak váš zaměstnavatel určit ve vnitřní směrnici. Pokud požádáte o dovolenou jinak, může se stát, že vám bude zamítnuta. Dejte si pozor, abyste na dovolenou nastoupili až ve chvíli, kdy ji budete mít schválenou! V opačném případě vám zaměstnavatel může za každý den, kdy jste nebyli v práci, dát “áčko”. V samostatném článku se věnujeme vašim právům, když váš zaměstnavatel zamítne dovolenou.

Jaké jsou možnosti při nevyčerpané dovolené? Dříve platilo, že je možné dovolenou proplatit. Nyní lze dovolenou proplatit jen při ukončení pracovního poměru.

Nezapomeňte si nastudovat, kdy dovolenou čerpat nemusítebudete z práce omluveni!

Již víte, že zákoník práce od roku 2021 nepoužívá pojem “nárok na dovolenou za odpracované dny”. Tento pojem se používal pro dovolenou, na kterou vznikl nárok do 31. 12. 2020

Nárok na dovolenou - kdy vzniká nárok na dovolenou

Víme, že základní nárok na dovolenou podle zákoníku práce je 4 týdny. Většina zaměstnavatelů nabízí pátý týden jako benefit pro své zaměstnance. Některé společnosti i 6 a více týdnů. 

Pojďme si zodpovědět základní otázku “kdy mám nárok na dovolenou”. 

Nárok na dovolenou a zákoník práce –⁠ rozlišuje 2 druhy dovolené: 

 • dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část;
 • dodatkovou dovolenou.

Od roku 2021 se dovolená počítá v hodinách, dříve to bylo ve dnech. Čerpání dovolené je nově také v hodinách. Dovolená, na kterou vznikl nárok, se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru. 

Před novelizací zákoníku práce byl tzv. nárok na dovolenou za odpracované dny. Tento typ dovolené připadá tedy v úvahu pouze u dovolené, na niž vám vzniklo právo do 31. 12. 2020.

Aktuální nabídka práce

Dovolená - základní informace

 • Náleží zaměstnanci, který odpracuje alespoň 4 týdny. 
 • Za každý odpracovaný týden vám vznikne nárok na 1/52 dovolené.

V návaznosti na novelizaci zákoníku práce již tedy neřešíme, jaký je nárok na dovolenou při nástupu v průběhu měsíce

Dovolená pro DPP a DPČ

Po novelizaci zákoníku práce mají od ledna 2024 na dovolenou nárok i zaměstnanci, kteří pracují na dohodu, ať již dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

Pojďme si vysvětlit pravidla pro dovolenou u DPP a DPČ. Pravidlo je jednoduché: 4 týdny + 80 hodin

Pokud pracujete na dohodu, je nutné splnit níže uvedené podmínky, aby vám vznikl nárok na placenou dovolenou: 

 1. Váš pracovněprávní vztah k vašemu zaměstnavateli musí v příslušném kalendářním roce trvat nepřetržitě alespoň 4 týdny; 
 2. rámci tohoto pracovněprávního vztahu musíte odpracovat alespoň 4násobek fiktivní týdenní pracovní doby.

A co to je u dohodářů ta “fiktivní pracovní doba”? Dohodáři nemají pevnou pracovní dobu, proto se pro potřeby výpočtu nároku na dovolenou stanovila týdenní pracovní doba v délce 20 hodin. Jednoduchým výpočtem zjistíte, že pokud odpracujete 80 hodin, vzniká vám nárok na dovolenou.

I když pracujete na dohodu, platí pro vás stejná pravidla týkající se dovolené, jako u ostatních zaměstnanců. O dovolenou si požádejte včas, vyčkejte na její schválení

Jak o dovolenou požádat?

Základním pravidlem, které stanovuje zákon, je, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. V praxi se se svým zaměstnavatelem můžete domluvit na čerpání dovolené tak, aby to vyhovovalo vám i společnosti. Jsou i zaměstnavatelé, kteří z provozních důvodů připraví plán čerpání dovolené na celý rok pro celou společnost. V takových případech jsou výjimky z plánu záležitostí osobního jednání se zaměstnavatelem. 

Vždy je vhodné zaměstnavatele o dovolenou požádat, a pokud je to možné, tak také doplnit důvod žádosti o dovolenou (toto není podmínka, jen se tím zvýší vaše šance na schválení, ale není třeba zabíhat do detailů). 

Nárok na dovolenou ve zkušební době

Vše o zkušební době zjistíte v našem článku Zkušební doba a vše, co se jí týká.

Ve zkušební době na dovolenou můžete nastoupit po odpracování 4 týdnů, pokud je vám zaměstnavatelem schválena. 

Koupili jste si zájezd, ale nárok na dovolenou nemáte?

Váš zaměstnavatel vám může schválit dovolenou i v případě, že vám na ni ještě nevznikl nárok. Zaměstnavateli vysvětlete svou situaci a požádejte o schválení dovolené. 

Jaký je nárok na dovolenou při výpovědi

Pokud se rozhodnete ukončit pracovní poměr v průběhu roku, zkrátí se vám nárok na celkovou dovolenou. 

Můžu čerpat dovolenou ve výpovědní lhůtě?

Jak jsme si již říkali, čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Je na jeho rozhodnutí, zda vám čerpání dovolené umožní. Pokud by vám zbyl nárok na dovolenou po skončení pracovního poměru, zaměstnavatel vám zbývající dovolenou proplatí s poslední výplatou. 

Vyčerpali jste si dovolenou a rozhodli jste se odejít z práce?

Se zaměstnavatelem jste se domluvili na čerpání dovolené. Z jakéhokoliv důvodu jste se rozhodli, že svůj pracovní poměr ve společnosti ukončíte. V takovém případě vám bude ponížeme poslední výplata o dovolenou, na kterou vám ještě nevznikl nárok. Je to zákonem stanovená povinnost, kdy zaměstnanec musí vrátit zaměstnavateli náhradu mzdy za dovolenou, na niž zaměstnanci nevznikl nárok a čerpal ji. 

Typickým případem je čerpání dovolené ve zkušební době. V některých případech může zaměstnanci vzniknout i dluh vůči zaměstnavateli, kdy poslední výplata nepokryje náklady na dovolenou a není tedy možné z poslední výplaty srazit. Je vaší poviností zaměstnavateli vzniklý dluh uhradit. 

Nárok na dovolenou při nemoci

Podle zákoníku práce musíme rozlišovat dva případy. Pokud se jedná o pracovní úraz nebo nemoc z povolání, nepřítomnost nemá na nárok na dovolenou žádný vliv. 

Pokud jste na pracovní neschopence, do dvacetinásobku týdenní pracovní doby, tedy při obvyklé pětidenní pracovní době do 100 dnů, se vaše nemoc bude počítat jako vykonaná práce, nad 100 dnů už nebude. 

Nárok na dovolenou při nemocenské - za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba na nemocenské pouze tehdy, jestliže jste mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracovali alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby. Pokud ano, je vám uznán maximálně dvacetinásobek stanovené týdenní doby. 

Nárok na dovolenou při mateřské

Maminkám vzniká nárok na dovolenou při mateřské dovolené. Mateřská dovolená je z pohledu zákoníku práce považována za výkon práce, i když maminka neodpracovala ani jednu hodinu v práci. Pro většinu maminek je finančně nejvýhodnější, aby svou dovolenou vyčerpaly po konci mateřské. Nárok na dovolenou po mateřské, respektive její proplacení, je zakotven v zákoně. 

Některé maminky řeší i nárok na dovolenou před mateřskou dovolenou. Pokud maminka chce čerpat dovolenou před nástupem na mateřskou dovolenou, musí se na jejím čerpání domluvit se svým zaměstnavatelem. Pokud řešíme nárok na dovolenou po rodičovské, platí stejná pravidla - pokud vám nějaká dovolená zbyla, je nutné se na jejím čerpání domluvit se svým zaměstnavatelem. 

Nárok na dovolenou u nového zaměstnavatele

Pokud nastoupíte v průběhu roku k novému zaměstnavateli, váš nárok na dovolenou se bude stále řídit níže uvedenými pravidly. Nárok na dovolenou při nástupu v průběhu měsíce vám vzniká také, výpočet se také řídí níže uvedenými pravidly. V článku je pro vás připravena jednoduchá kalkulačka nároku na dovolenou, která vám pomůže zjistit, na kolik hodin dovolené máte nárok a také kolik dovolené v roce ještě zbývá.

Jednoduchý výpočet nároku na dovolenou

Od 1. ledna 2021 se změnil výpočet nároku na dovolenou, aby byl spravedlivější vůči těm, kteří pracují na směny. Dovolená se stanovuje v hodinách, podle počtu odpracovaných hodin (dříve to bylo podle odpracovaných dnů). 

Nárok na dovolenou - výpočet

Týdenní úvazek v hodinách
/ 52 týdnů v roce
x 52 týdnů odpracováno
x 4 týdny (nárok dovolené)
= nárok na dovolenou v hodinách

Konkrétní případy

Zaměstnanec pracující 40 hodin týdně (8 hodin denně, 5 dnů v týdnu) -  u těchto zaměstnanců nenastala žádná změna. 

40 hodin za týden / 52 týdnů v roce x 52 týdnů odpracováno x 4 týdny nárok dovolené = 160 hodin = 4 týdny 

Zaměstnanec pracující na poloviční úvazek 

20 hodin za týden / 52 týdnů v roce x 52 týdnů odpracováno x 4 týdny nárok dovolené = 80 hodin = 2 týdny 

Zaměstnanec neodpracoval celý kalendářní rok

40 hodin za týden / 52 týdnů v roce x 15 týdnů odpracováno x 4 týdny nárok dovolené = 46,15 hodin (zaokrouhlujeme nahoru) = 47 hodin = 1 týden a 7 hodin 

Nárok na dovolenou při zkráceném úvazku

Nárok na dovolenou při zkráceném úvazku se počítá pomocí stejného vzorce, který je uvedený v předchozím odstavci. 

Práce přesčas a dovolená

Jestliže pracujete na přesčas pravidelně, tak by se to již ve vaší dovolené projevit mohlo, ale pozor: váš zaměstnavatel nesmí porušovat zákoník práce, který stanovuje dobu přesčasů v maximálním rozsahu 8 hodin v jednom týdnu a celkově 150 hodin ročně.

V praxi se limit přesčasů stanovený zákoníkem práce obchází prací na dohodu či prací na černo.

Krácení dovolené je povoleno

Zaměstnavatel může podle zákoníku práce přistoupit ke krácení dovolené z důvodu neomluvené absence zaměstnance. Konkrétně se dovolená pokrátí o tolik hodin, kolik neomluvená absence trvala. Současně platí, že zaměstnavatel může neomluvené absence sčítat. 

Zákoník práce stanovil limit, po který může zaměstnavatel dovolenou krátit – podmínkou je, že zaměstnanci zůstanou nejméně 2 týdny dovolené. 

Převedení dovolené do dalšího roku

Zaměstnavatel by vám měl dovolenou naplánovat tak, abyste si ji vyčerpali v roce, ve kterém vám na ni vznikl nárok. Pokud to není možné, můžete si část dovolené převést do dalšího roku. 

Dovolenou mohou převést pouze zaměstnanci, kteří mají nárok na dovolenou vyšší než 4 týdny. Tito zaměstnanci mohou převést tu část dovolené, která přesahuje 4 týdny.

Zaměstnanec si ovšem musí u nadřízeného o převedení dovolené písemně požádat.

Nárok na dovolenou kalkulačka

Pokud si chcete jednoduše spočítat svůj nárok na dovolenou, využijte tuto kalkulačku

Jak je dovolená zaplacená

Pokud čerpáte zaměstnavatelem schválenou dovolenou, máte nárok na náhradu mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku (ten najdete na své výplatní pásce, případně vám ho sdělí vaše mzdová účetní).

Aktuální nabídka práce

Nestačí vám vaše dovolená?

Pokud jste již vyčerpali svou dovolenou a dostali jste se do situace, kdy potřebujete z práce omluvit, přečtěte si náš článek o překážkách na straně zaměstnance. Existují případy, kdy vás zaměstnavatel musí z práce omluvit a dokonce nepřítomnost i zaplatit!

 

Aktualizováno 28. prosince 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Máte nárok na dovolenou? Zjistěte, jak ji vypočítat

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Získejte základní přehled o odborech, ať již ve vaší společnosti působí odborová organizace, nebo předpokládáte, že bude v dohledné době založena. Shrnuli jsme základní informace o tom, co to je odborová organizace a jaké má vůči ní zaměstnavatel…
Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Ukážeme vám, kdo může ve společnosti výpověď převzít, a dva způsoby, jak si nechat přijetí výpovědi zaměstnavatelem potvrdit. Poradíme vám, jak postupovat, pokud váš zaměstnavatel odmítl převzít výpověď.
Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Praha
 • CigDus s.r.o.
 • Plný úvazek
  Benefity:
 • Sickdays
 • Finanční bonusy / prémie
 • Kariérní růst
 • Firemní akce
 • Pracovní zařízení (mobil, PC, notebook...)
 • Služební auto
 • Přátelské prostředí
 • Parkoviště
Zveřejněno: 18. dubna
 • Ostrov, Karlovy Vary
 • Václav Choura
 • od 19 700 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 12. února
 • Ústí nad Labem
 • Kalika s.r.o.
 • 22 200 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • České Velenice
 • Magna Cartech spol. s r.o.
 • 23 400 – 27 800 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 23. ledna
 • Třeboň
 • HAIS s.r.o.
 • 20 000 – 25 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 23. ledna
 • Žatec, Louny
 • ONE INTERNATIONAL s.r.o.
 • od 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 17. dubna
 • Slaný
 • Technické služby Slaný s.r.o.
 • od 21 500 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 13. března
 • Uherský Brod
 • Torun & Schmidt s.r.o.
 • 35 000 – 50 000 Kč
 • Plný úvazek
  Benefity:
 • Sickdays
 • Finanční bonusy / prémie
 • Firemní akce
 • Zvýhodněné půjčky
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na spoření / pojištění
 • Parkoviště
Zveřejněno: 22. dubna
 • Ostrava
 • VP BASTRO s.r.o.
 • 30 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 27. února
 • Černá Hora
 • ELKOSI spol. s r.o.
 • od 25 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 24. ledna
 • Strmilov
 • Zemědělské družstvo Strmilov
 • 30 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 19. dubna
 • Bílina
 • Michaela Schwarzová
 • od 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. března
 • Čerčany
 • PROGRESS BUD s.r.o.
 • od 22 800 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 11. března
 • Jaroměř
 • JEDNOTA, spotřební družstvo Nová Paka
 • 25 000 – 28 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 9. dubna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena