Kdy můžete dostat nařízený přesčas?

Dozvíte se, co to je přesčas, jaký je rozdíl mezi dobrovolným a povinným přesčasem. Proč jít na dobrovolný přesčas o státním svátku? Vysvětlíme si, jak se přesčasy proplácí a kdy si můžete vzít náhradní volno. Jaké důsledky mohou být, když na přesčas nepřijdete, protože se vám to nehodí.

Co to je přesčas

Zákoník práce přesčasy definuje jako práci, kterou koná zaměstnanec na příkaz zaměstnavatele (nebo s jeho souhlasem) nad rámec stanovené týdenní pracovní doby, práce přesčas je konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn.

Nařízení přesčasu zaměstnavatelem má svá pravidla, zaměstnavatel tak může učinit jen výjimečně, přesčas nesmí být plánovaný, musí se jednat o vážné provozní důvody. 

Zaměstnavatel může vyhlásit dobrovolný přesčas nebo nařídit přesčas povinný. Přesčasy v práci jsou časté v době sezónních prací, nutných oprav, dovolených, nemocí a podobně. Tato pravidla platí pro všechny zaměstnance, běžné jsou i přesčasy ve výpovědní lhůtě či zkušební době. 

Povinný přesčas

Povinný přesčas vám zaměstnavatel může nařídit. Pojďme si shrnout ty nejdůležitější informace k povinnému přesčasu: 

  • Nařízení přesčasu o víkendu je možné, váš zaměstnavatel na to má právo, pokud ho k tomu vedou vážné provozní důvody. Povinné přesčasy o víkendu jsou časté na konci měsíce, kdy se dělají inventury nebo účetní závěrky. 
  • Povinný přesčas může zaměstnavatel nařídit i na dobu, kterou máte jako odpočinek mezi směnami
  • Váš zaměstnavatel nesmí práci přesčas plánovat, může se stát, že hodinu před koncem směny vám nařídí, abyste zůstali v práci o 2 hodiny déle, nařídí vám přesčas. 
  • Povinné přesčasy, lidově nazývané nucené přesčasy, mají své limity. Maximální počet přesčasů, respektive přesčasů za rok, určuje zákoník práce, který nedovoluje nařídit jednomu zaměstnanci více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.

Dobrovolný přesčas

Dobrovolný přesčas můžete chápat jako možnost přivydělat si v rámci svého volna. I když se jedná o přesčas dobrovolný, i zde celkový rozsah práce nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně za stanovené vyrovnávací období.

Vyrovnávací období je období, ve kterém práce přesčas nesmí v průměru překročit 8 hodin týdně, může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Pokud ve vaší společnosti působí odborová organizace, může se toto období zvýšit na 52 týdnů po sobě jdoucích.

Proplácení přesčasů

Za odpracovaný přesčas obdržíte mzdu a příplatek, který by měl být minimálně 25 % průměrného výdělku. Výpočet přesčasu je tedy velmi jednoduchý, ke své hodinové mzdě si připočítejte 25 % průměrného výdělku. 

Pokud se se zaměstnavatelem domluvíte, můžete místo příplatku čerpat náhradní volno. Náhradní volno si musíte vybrat do tří měsíců, jinak nárok na něj zaniká, a zaměstnavatel vám zaplatí příplatek za přesčas.

Zkontrolujte si svou pracovní smlouvu, u vedoucích nebo specializovaných pozic se mzda sjednává s přihlédnutím k případné práci přesčas. Jinými slovy, v pracovní smlouvě máte uvedeno, kolik přesčasových hodin si u vás firma “předplatila”, a na které se nevztahuje příplatek za práci přesčas. Například, pokud máte v pracovní smlouvě uvedeno, že neplacené přesčasy jsou v rozsahu 150 přesčasových hodin, pak až 151. přesčasová hodina bude zaplacená s příplatkem. 

Příplatky se sčítají! Placení přesčasů si vždy zkontrolujte na své výplatní pásce. Pokud tedy máte přesčas o víkendu, dostanete 25 % za přesčas a 10 % za práci o víkendu. Pokud část směny zasahuje do noci, je zde pro vás dalších 10 % příplatek za hodiny, které jste odpracovali v noci. Když vaše firma vyhlásí dobrovolný přesčas na státní svátek, dostanete 25 % za přesčas, 100 % za práci o státním svátku. A to už se do práce jde s větší motivací! 

Pokud máte neproplacené přesčasy, dojděte si na vaše personální oddělení. Nejprve je nutné ověřit, zda se jedná o nařízené přesčasy nebo zda byly přesčasové hodiny schválené vaším vedoucím. Pokud jste zůstali v práci déle, abyste dělali svou práci, nejedná se o přesčas. 

Pracovali jste na schválených přesčasech, které nebyly řádně proplaceny? Jedná se o neproplacené přesčasy, se kterými se můžete obrátit na Inspektorát práce, případně je vymáhat soudní cestou.

Už víme, jak se platí přesčasy, a podíváme se na to, kdy příplatek za přesčas nedostanete. 

Co přesčas není

Pokud jste nestihli zpracovat svou běžnou agendu a zůstali jste v práci déle, aniž by vám to zaměstnavatel nařídil či schválil jako práci přesčas, nejedná se o placený přesčas. Proto nemůžete očekávat ani příplatek za práci přesčas.

Komu přesčas nařídit nemohou

Zákoník práce chrání určité skupiny, kterým zaměstnavatel práci přesčas nařídit nesmí. Jsou to těhotné zaměstnankyně a mladiství, se kterými se zaměstnavatel nesmí domluvit ani na dobrovolném přesčase. Pokud pečujete o dítě mladší 1 roku, nesmí vám být přesčas nařízen, ale můžete se se svým zaměstnavatel domluvit (musíte s přesčasem souhlasit). 

Přesčasy v těhotenství a u mladistvých jsou zakázané, pokud se s tímto potkáte, ihned informujte Oblastní inspektorát práce. Zde je podmínkou, že váš zaměstnavatel ví o tom, že jste těhotná. 

Práce přesčas u kratších úvazků

Přesčasy u zkráceného úvazku mají v zákoně stanové jiné podmínky, než ty, které platí pro plný úvazek. Pokud pracujete na kratší pracovní úvazek, je pro vás přesčas počítaný, až když odpracujete stanovenou týdenní pracovní dobu. Ve vašem případě přesčasy zákoník práce zakazuje nařídit, zaměstnavatel se s vámi musí domluvit. 

Příklad: pracujete na zkrácený úvazek 30 hodin týdně. Přesčasový příplatek dostanete, až když odpracujete “plný” úvazek, to jest 40 hodin. Stejně jako u kolegů pracujících na “plný” úvazek dostanete příplatek až po odpracování 41 hodin v daném týdnu. 

Co když na přesčas nepřijdu

Účast na povinném přesčasu odmítnout nemůžete. Výjimkou jsou takzvané překážky na straně zaměstnance, o kterých jsme vám vše řekli v článku Kdy vás musí z práce omluvit, a kdy i zaplatit? Pokud jdete k lékaři, na pohřeb, musí vás zaměstnavatel z povinného přesčasu omluvit. Stejně jako u omluvení standardní směny, bude vyžadovat potvrzení. 

Nepřítomnost na přesčasové směně může být vaším zaměstnavatelem považována za neomluvenou absenci a může pro vás mít pracovně-právní důsledky.

 

Publikováno 16. září 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Kdy můžete dostat nařízený přesčas?

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Víte, že nárok na studijní volno ze zákona nemáte? Zákoník práce studijní volno nezaručuje. Vždy musíte mít souhlas svého zaměstnavatele. Zjistěte, jak správně zaměstnavatele požádat o studijní volno. Přidáme i tipy, jak postupovat, když chcete…
Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jen správně doručená výpověď je platná, začíná běžet výpovědní doba a je jasně dané datum skončení pracovního poměru zaměstnance. Pojďme se podívat na to, jak se připravit na předání výpovědi, jak by samotné předání výpovědi mělo proběhnout. Jaké…
Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena