Hrubá vs. čistá mzda a výpočet čisté mzdy

Hrubá vs. čistá mzda - pojďme se podívat na to, z čeho se mzda skládá, a hlavně, kolik dostanete v čistém. Povíme vám, jaká daňová zvýhodnění můžete uplatňovat, aby vaše čistá mzda byla ještě vyšší. Abyste nebyli překvapeni, vysvětlíme vám, co všechno vám zaměstnavatel může ze mzdy strhnout. Ukážeme vám, jaký je rozdíl mezi nárokovou a nenárokovou částí mzdy, a také jaké jsou nejčastější formy vyplácení mzdy.

Hrubá mzda

Hrubá, čistá mzda - pojďme si vysvětlit, jaký je mezi hrubou a čistou mzdou rozdíl.

Mzda je odměna za vykonanou práci, kterou vám vyplácí zaměstnavatel, se kterým máte podepsanou pracovní smlouvu nebo některou z dohod. Více o pracovní smlouvě, o dohodě o pracovní činnosti a o dohodě o provedení práce, se dozvíte v našich článcích.

V pracovní smlouvě je mzda sjednána v hrubém, před ponížením o povinné odvody a před zdaněním. Mzda je vyplácena ve výplatním termínu, který je taktéž sjednaný v pracovní smlouvě. Typicky to bývá k 15. dni následujícího měsíce, tedy zpětně.

Aktuální nabídka práce

Čistá mzda výpočet

Výpočet čisté mzdy se provádí z hrubé mzdy odečtením povinných odvodů na zdravotní a sociální pojištění a zálohy na daň. Současně zohledňuje, zda máte nárok na daňové úlevy, příplatky nebo naopak, zda máte srážky.

Čistá mzda je odměna, kterou dostanete na svůj bankovní účet.

Hrubá a čistá mzda jsou pro nás již nyní známé pojmy. Ještě je vhodné zmínit, jaký je rozdíl mezi mzdou a platem. Rozdíl je pouze v tom, že mzda je vyplácena v soukromém sektoru a plat ve státní sféře, kde jsou zaměstnanci zařazení do platových tarifů. Jinak povinné odvody, zálohy na daň, daňová zvýhodnění a další mají stejné.

Průměrná čistá mzda

Pojďme se společně podívat na reálný výpočet čisté mzdy.

Jaká je průměrná čistá mzda? Jak si stojíme v porovnání s ostatními? Záleží na tom, v jakém kraji a hlavně, v jakém oboru pracujete. Průměrná mzda se velmi liší nejen v jednotlivých oborech, ale i v krajích. Nejvyšší nárůst mezd je dlouhodobě vykazován v pojišťovnictví a peněžnictví a v oblasti nemovitostí.

Český statistický úřad pravidelně vydává statistiky průměrné mzdy. Tyto statistiky pracují se mzdou hrubou. Například, v 1. čtvrtletí 2022 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,2 %, reálně klesla o 3,6 %. Medián mezd činil 31 923 Kč.

Čistá mzda - výpočet

Základní výpočet čisté mzdy není složitý, stačí znát níže uvedené informace. Čistá mzda se vypočítá z vaší hrubé mzdy.

Hrubá mzda
- zdravotní pojištění (4,5 % z vaší hrubé mzdy)
- sociální pojištění (6,5 % z vaší hrubé mzdy)
- záloha na daň z příjmů (15 % z vaší hrubé mzdy; na tu část příjmů, které jsou vyšší než 48násobek průměrné mzdy v daném roce, se vztahuje zvýšená daň ve výši 23 %)
+ daňová zvýhodnění
=
čistá mzda

Koncem roku 2020 byl schválen daňový balíček, na základě kterého se ruší takzvaná superhrubá mzda a zvyšuje se sleva na daňového poplatníka. Výše pojistného i daň z příjmů se počítá od ledna 2021 ze mzdy hrubé (ne superhrubé), což je pro většinu z vás výhodnější, vaše čistá mzda je vyšší. 

Kalkulačka čistá mzda

Čistá mzda kalkulačka vám jednoduše pomůže vypočítat výši vaší čisté mzdy. Připravte si výši své hrubé mzdy, kterou máte v pracovní smlouvě, a informaci, zda máte nárok na některou ze slev na dani.

Kalkulačka nepočítá s dalšími položkami mzdy, jako je například příplatek za práci přesčas nebo příplatek za práci o víkendu či státním svátku. Nepočítá ani se srážkami ze mzdy, jakou jsou například exekuce, ani nezohledňuje skutečnost, jestli jste v daném měsíci byli v pracovní neschopnosti.

Kalkulačka je k dispozici na tomto odkaze: Vypocet.cz/cista-mzda

Slevy na dani

Kladete si otázku, jak je možné, že dva zaměstnanci, kteří vykonávají stejnou práci ve stejné firmě, ve stejném kraji, mají ve smlouvě sjednanou stejnou hrubou mzdu, a přesto mají rozdílné čisté mzdy? Ano, je to možné. Důvodem jsou daňová zvýhodnění, která si jednotliví zaměstnanci uplatňují.

Víte, že i vy můžete optimalizovat svou daň z příjmu a uplatňovat si takzvané slevy na dani u zaměstnavatele, u kterého máte podepsané prohlášení poplatníka k dani z příjmu fyzických osob (růžový formulář)?

K základním slevám patří:

 • Sleva na poplatníka
 • Sleva na studenta
 • Sleva na dítě
 • Sleva na dítě se ZTP/P
 • Na školku (školkovné)
 • Sleva pro invalidní důchod 1., 2. a 3. stupně
 • Sleva pro držitele průkazu ZTP/P
 • Sleva na vyživovaného manžela
 • Sleva na vyživovaného manžela s ZTP/P

Pro uplatnění některé z těchto slev je třeba informovat vašeho zaměstnavatele, že na slevu máte nárok a chcete ji uplatnit. Současně je nutné doložit, že na slevu nárok máte. Například potvrzením o studiu, předložením průkazu ZTP/P, rodným listem dítěte.

Slevu na dítě může uplatňovat jen jeden z rodičů. Výhodnější je, aby ji uplatňoval rodič s vyšším příjmem. Druhý z rodičů musí doložit potvrzení od svého zaměstnavatele, že si slevu neuplatňuje. 

Uplatnit některou z těchto slev je vaše právo, nikoliv povinnost.

Další možností, jak snížit daňovou zátěž, je uplatnění úroků z hypotéky, soukromé životní pojištění, penzijní připojištění.Se vším vám pomůže vaše mzdová účetní.

Aktuální nabídka práce

Další srážky ze mzdy

Již víme, že zákonné srážky na zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů se vypočítávají a sráží z hrubé mzdy. Tyto srážky mají nejvyšší prioritu a musí být vždy z vaší hrubé mzdy sraženy.

Někteří z vás mohou mít i další srážky, mezi které patří exekuce, srážky členských příspěvků odborové organizaci, srážky na základě podepsané dohody o srážkách se zaměstnavatelem. Tyto srážky se sráží ze mzdy čisté.

Pokud tyto srážky nařídil soud, informuje o této skutečnosti vás i vašeho zaměstnavatele. Zaměstnavatel musí ihned jednat a začít srážet nařízenou částku, a to až do takzvaného nezabavitelného minima, jehož výši soud určil.

Nároková a nenároková část mzdy

Jak již název napovídá, nároková část mzdy je ta, na kterou má zaměstnanec nárok za odvedenou práci. Typicky bývá určena v pracovní smlouvě či ve mzdovém výměru. Patří sem i ta část mzdy, kterou je  zaměstnavatel povinen poskytnout, jestliže zaměstnanec splní předem vytyčená objektivní kritéria. Nejčastěji se jedná o bonus či prémii vázanou na splnění předem stanovená a měřitelná kritéria, například získání určitého počtu nových klientů, kteří si zakoupí produkt zaměstnavatele ve stanovené výši a v předem definovaném časovém období. 

Oproti tomu nenárokovatelná část mzdy je taková, jejíž vyplacení závisí na schválení zaměstnavatele, nebo pověřeného nadřízeného. Výplata této nenárokovatelné části mzdy bývá ve vnitřních předpisech zaměstnavatele popsána jako nenároková složka mzdy, na kterou zaměstnanci vznikne právo rozhodnutím zaměstnavatele o jejím přiznání.

Formy mzdy

Mezi nejčastěji používané mzdové formy patří: 

 1. Časová mzda - velmi využívaná napříč všemi profesemi. Platí u ní jednoduché pravidlo - kolik hodin zaměstnanec odpracoval, tolik hodin dostane zaplaceno; 
 2. Úkolová mzda - je mzda, kdy je výdělek zaměstnance je závislý na počtu jednotek vykonané práce. Úkolová mzda je motivační pro zaměstnance, protože jej motivuje k dosažení co největšího počtu jednotek vykonané práci za nejkratší možné časové období; 
 3. Podílová mzda - mzda závislá na obchodních výsledcích zaměstnavatele. Nejčastěji se podílová mzda využívá v obchodních službách a v gastronimii. Zaměstnanec se snaží, aby obchodní výsledky společnosti byly co nejvyšší, protože z těchto obchodních výsledků sám profituje.

 

Aktualizováno 9. dubna 2024

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Hrubá vs. čistá mzda a výpočet čisté mzdy

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Získejte základní přehled o odborech, ať již ve vaší společnosti působí odborová organizace, nebo předpokládáte, že bude v dohledné době založena. Shrnuli jsme základní informace o tom, co to je odborová organizace a jaké má vůči ní zaměstnavatel…
Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Ukážeme vám, kdo může ve společnosti výpověď převzít, a dva způsoby, jak si nechat přijetí výpovědi zaměstnavatelem potvrdit. Poradíme vám, jak postupovat, pokud váš zaměstnavatel odmítl převzít výpověď.
Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Ostrava
 • MAYWAND STAV. s.r.o.
 • od 19 500 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 7. února
 • Havlíčkův Brod
 • Truhlářství JPS s.r.o.
 • 25 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 19. března
 • Černá Hora
 • KAMENOSOCHAŘSTVÍ SMETANA s.r.o.
 • od 26 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 23. ledna
 • Tymákov
 • Hana Svobodová
 • 18 900 – 50 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 11. března
 • Slavkov pod Hostýnem
 • UNAR s.r.o.
 • 35 000 – 45 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 19. dubna
 • Záchlumí, Tachov
 • OK Záchlumí, a.s.
 • od 27 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 15. dubna
 • Karlovy Vary
 • První české gymnázium v Karlových…
 • od 24 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 24. ledna
 • Strašice, Rokycany
 • ING. MATAS - SLÉVÁRNA STRAŠICE, spol. s…
 • 40 000 – 50 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 27. února
 • Blovice
 • Maso Brejcha s.r.o.
 • 20 000 – 25 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 25. března
 • Ústí nad Labem
 • Anna Lou Longyapon Krautová
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Pardubice
 • Speciální mateřská škola, základní…
 • 18 900 – 19 280 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 15. dubna
 • Dýšina
 • our agency s.r.o.
 • od 36 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 31. ledna
 • Vsetín
 • Mother India s.r.o.
 • od 19 500 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 15. února
 • Most
 • Denwa s.r.o.
 • 21 300 – 42 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 18. dubna
 • Turnov
 • GASTRO 90 s.r.o.
 • 30 000 – 45 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 20. března
 • Dubí
 • STEBAL Spedition, s.r.o.
 • od 25 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. března
 • Františkovy Lázně
 • BIG association s.r.o.
 • 21 300 – 23 800 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 6. dubna
 • Nučice, Praha-západ
 • Základní škola a Mateřská škola Nučice,…
 • 20 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 12. dubna
 • Mariánské Lázně
 • CRISTAL PALACE s.r.o.
 • 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 29. února
 • Bruntál
 • Nemocnice AGEL Podhorská a.s.
 • 28 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 27. března
 • Pohořelice, Brno-venkov
 • Miroslav Vavřík
 • od 25 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 2. dubna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena