Ženy mají o čtvrtinu nižší plat než muži

Podle informačního systému o průměrném výdělku ministerstva práce mají ženy o 23 procent nižší průměrnou mzdu než muži. Co za tím rozdílem stojí? Ženy pracují v hůře placených profesích a odpracují méně hodin.

Částky 22.430 korun dosahovala v průměru mzda žen za loňské první pololetí, muži v průměrné mzdě dostali 29.290 korun. Medián, střední hodnota výdělku, už se tolik nelišila. Střední hodnota výdělku žen činila 18.939 korun, mužů 23.678 korun, tudíž u žen byla hodnota o pětinu nižší než u mužů.

Větší rozdíly ve mzdové sféře

V soukromé sféře jsou vyšší rozdíly než ve veřejném sektoru. Ženy v průměru pobíraly 24.096 korun a muži o 4.873 korun více, tedy 28.969 korun, což činí 17 procent rozdíl. V mediánu se výdělky liší o 12 procent – medián žen 23.457 korun, medián mužů 26.529 korun.

Zkreslené výsledky

Statistici uvádí, že větší vypovídající hodnotu má spíše medián než průměr, protože v nejvyšších vedoucích pozicích s vysokými výdělky je velmi málo žen, což způsobuje velké rozdíly průměrných mezd mezi pohlavími.

Kariérní růst žen brzdí mateřská

Zatímco muži plynuje stoupají ve své kariéře, ženy kvůli mateřské dovolené a dětem práci přeruší a to, co ztratily, znovu nedoženou. Zřejmě kvůli rodině odpracují v průměru méně hodin než muži a také méně pracují přesčasy a častěji než muži mají částečné úvazky. Ženy jsou navíc zaměstnány v hůře placených oborech a na nižších pozicích než muži. 

Publikováno: 26. 3. 2015

Komentáře ke článku

Toplist