Záznam v trestním rejstříku? Smůla!

Máte záznam v trestním rejstříku? Zřejmě se potýkáte s problémem sehnat práci. Podle průzkumu 241 podniků z celé České republiky společnosti LMC řada firem bez ohledu na druh pracovní pozice vyžaduje výpis trestního rejstříku.

Při výběru vhodných uchazečů na pracovní pozici nejde personalistům pouze o bezúhonnost, u bývalých vězňů mají obavy, aby měli dostatečné pracovní návyky a praxi a také aby nebyli zatíženi exekucemi. Pouze pětina podniků cíleně zaměstnává trestané lidi, další pětina trestní rejstřík svých pracovníků nezaznamenává.

Polovina zaměstnavatelů lidé se záznamem nezaměstnává

Zaměstnavatelé v padesáti pěti procentech v průzkumu uvedli,  že osoby se záznamem v trestním rejstříku trestů vůbec nezaměstnávají. Jako nejčastější odůvodnění v polovině případech je rozpor s firemními pravidly a nařízenými, dále také špatná předchozí zkušenosti a také se uvádí důvody, že sice lidé se záznamem v trestním rejstříku šanci dostanou, ale vůči ostatním při pohovoru neuspějí.

Zákon požaduje čistý trestní rejstřík u pracovníků na pozcích učitelů, zdravotních sester, advokátů, notářů, policistů, hasičů, sociálních pracovníků.a auditorů.

Výpis požadují před podpisem smlouvy

V převážné většině zaměstnavatelé vyžadují výpis trestního rejstříku před tím, než dojde k podpisu pracovní smlouvy. S tímto požadavkem se setkáte přímo v zadání inzerátů u požadavků pro uchazeče o práci pouze v jedenácti procentech. Ve stejném podílu si zaměstnavatel žádá výpis zároveň s pozvánkou k pohovoru. Ve zbylé desetině procenta jde nejspíš už jen o formalitu, doložení čistého rejstříku trestů se požaduje až po nástupu do zaměstnání.

Lidé se záznamem pracují manuálně

Pětina zkoumaných podniků sdělila, že lidé se záznamem v trestním rejstříku jsou většinou zaměstnáváni na pozicích s manuální prací. Je velmi malá pravděpodobnost, aby se takoví lidé dostali do odvětví managementu či financí.

Publikováno: 11. 5. 2015
Zdroj: Novinky.cz

Komentáře ke článku

Toplist