Ukončení pracovního poměru

Přemýšlíte nad tím, že dáte výpověď v práci? Beze všeho. Pracovní poměr můžete kdykoli ukončit a nemusíte ani uvádět důvod. Akorát si budete muset odpracovat ve stávajícím zaměstnání ještě dva měsíce ve výpovědní době. Nebo snad očekáváte výpověď od zaměstnavatele?  On to tak snadné mít nebude – nemůže vás vyhodit "jen tak", musí k tomu mít důvody, které jsou uvedené v zákoníku práce.

Výpověď dohodou

Jedná se o dohodu o rozvázání pracovního poměru. Trvejte ovšem na uvedení důvodu ukončení pracovní smlouvy. Nechcete přeci dostávat nižší dávky v nezaměstnanosti od úřadu práce a odejít z práce bez odstupného?

Výpověď pracovního poměru

Pokud jste se zaměstnavatelem nepřistoupili na žádnou společnou dohodu, můžete dostat „padáka“ jen z těchto důvodů:

  • Organizační důvody (rušení firmy)
  • Zdravotní důvody (zaměstnanec není schopen dlouhodobě vykonávat dané zaměstnání dle zdravotního posudku)
  • Nesplnění požadavků pro výkon zaměstnání daných právními předpisy nebo zaměstnavatelem
  • Neuspokojivé pracovní výsledky (již po písemném vyzvání k nápravě během uplynulých 12 měsíců)
  • Závažné porušení pracovních povinností nebo soustavné méně závažné porušování pracovních povinnosti (již po písemném upozornění během uplynulých 6 měsíců)
  • Zaměstnanec na nemocenské dovolené netráví čas v místě uvedeného pobytu (kromě povolených vycházek)

Výpověď musí být podána vždy písemně s udáním přesného důvodu, kvůli kterému jste byli propuštěni. Dvouměsíční výpovědní doba běží od prvního dne následujícího kalendářního měsíce. Nezapomeňte, že máte nárok na odstupné, jehož výše se odvíjí podle toho, jak dlouhou dobu jste působili ve firmě.

Odstupné

  • Do 1 odpracovaného roku – jeden průměrný plat
  • Do 2 let  - dvojnásobek průměrného platu
  • 3 a více let – trojnásobek průměrného platu
  • U výpovědi ze zdravotních důvodů (nemoc z povolání nebo pracovní úraz) - dvanáctinásobek průměrného platu

Okamžité zrušení pracovního poměru

Zaměstnavatel vás může okamžitě propustit v případě, že byste byli pravomocně odsouzeni za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než  1 rok, případně na 6 měsíců, jednalo-li se o trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů. Na hodinu můžete být propuštěni i při hrubém porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci.

Výpovědní lhůta

Ve výpovědní době si už začněte hledat nové zaměstnání. Pokud vás bude lákat zajímavá nabídka práce a budete potřebovat si domluvit pracovní pohovor, domluvte si ho. Zaměstnavatel má povinnost vás v průběhu výpovědní doby uvolnit.

Publikováno: 28. 11. 2014

Komentáře ke článku

Toplist