Sledování hokeje v pracovní době

Plánujete sledovat hokej v pracovní době? Váš zaměstnavatel o tom ví, nebo budete koukat na přenos bez jeho souhlasu? Pojďme se podívat na to, jak je na tuto situaci pohlíženo z hlediska pracovního práva.

Sledování hokeje jako teambuilding

V případě, že zaměstnavatel sledování hokeje v pracovní době u zaměstnanců schvaluje za účelem zlepšení spolupráce a motivace, může jít o teambuilding, který je vnímán jako činnost přímo související s výkonem práce. Z toho vyplývá, že pokud by došlo při fandění k úrazu, bude to posuzováno jako pracovní úraz. Zaměstnavatel nese odpovědnost i za náhradu škody či ztrátě na výdělku.

Zaměstnavatel s tím nemá problém

Souhlasí-li zaměstnavatel s tím, aby zaměstnanec sledoval hokej např. na svém počítači v pracovní době, je nutné, aby se udělalo opatření o rozvržení pracovní doby zaměstnanců. Zaměstnanec nebude porušovat právní předpisy vztahující se k vykonávané práci, protože sledoval hokej, nepracoval, se souhlasem zaměstnavatele.

Bez vědomí zaměstnavatele

Pokud by zaměstnanec sledoval hokej v pracovní době bez souhlasu zaměstnavatele, jednalo by se o porušení povinností zaměstnance v pracovním poměru. Poté by bylo pouze na zaměstnavateli, jak posoudí závažnost situace. Zaměstnavatel je oprávněn i k okamžitému zrušení pracovního poměru bez na nároku na odstupné.

Jestliže zaměstnanec sledoval hokej např. v pauze na oběd, tedy v čase, který není určen k výkonu práce, zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat náhradu nákladů, které způsobil touto činností (hlavně elektrická energie).

Sledování hokeje jako náplň práce

V tomto případě je zcela jasné, že pokud má zaměstnanec v popisu práce sledování událostí tohoto typu za účelem zpracování obsahu a analýzy, nebude se jednat o porušení povinností. Tuto práci vykonávají například novináři, reportéři, komentátoři a různí zaměstnanci v oddělení marketingu a žurnalistiky.

Pro zaměstnavatele to jsou poplatky

Zaměstnavatel jako držitel televizního přijímače, má povinnost hradit koncesionářský poplatek, což se týká i sledování přenosu přes počítač, který má televizní kartu, USB tuner, nebo sledování prostřednictvím operátorů skrze internetový protokol. Pokud je ale sledováno internetové vysílání hokeje, koncesionářský poplatek zde neplatí. 

Publikováno: 30. 4. 2015

Komentáře ke článku

Toplist