Sexuální obtěžování na pracovišti

Vysoké procento žen se každý den setkává se sexuálním obtěžováním na pracovišti, ale jen málokterá žena tuto situaci řeší a mluví o ní. Raději nevhodné chování svému nadřízenému nebo kolegovi toleruje, čímž bohužel dává najevo, že v tom může zvesela pokračovat. Jak tuto situaci řešit a co vše sexuální obtěžování zahrnuje, se dozvíte dále.

Sexuální obtěžování je určitá forma diskriminace mužů a žen, které nemusí být jen sexuálně motivované, projevem náklonnosti jednoho pohlaví k druhému, ale nástrojem k systematickému snižování sociálního statusu. Nezáleží tedy na vzhledu ani přitažlivosti oběti, ale o snížení sociálního postavení skrze urážky, sexuálně podbarvené poznámky, fyzický kontakt a další. Oběti samozřejmě nejsou pouze ženy, ale i muži. Jedná se ovšem o výjimky, které se dají vysvětlit tím, že nadřízené pozice jsou obsazovány hlavně muži.

Formy sexuálního obtěžování

Jedna z forem je, že nadřízení mohou vydírat podřízené propuštěním nebo zabráněním postupu v zaměstnání. Další se týká spolupracovníků, kteří usilují o znepříjemnění práce a pracovního prostředí tak, aby se oběť cítila ponížena.

Sexuální obtěžování může být realizováno různými způsoby: sexuální narážky, tělesný kontakt, sexuální nabídky, posílání lechtivých fotografií, které mohou přejít až k pokusu o znásilnění. Proto je potřeba toto nepříjemné chování nepodceňovat a včas ho řešit, protože se může stupňovat do závažnějších forem.

Jak to řešit?

Nejprve se pokuste řešit tento problém domluvou a to hned v počátcích obtěžování. Pokud to touto cestou nepůjde, máte několik dalších způsobů. Informujte vedoucího vašeho nadřízeného nebo spolupracovníka. Dále se můžete obrátit na odborovou organizaci nebo se stížností na úřad práce. V nejhorším případě problém můžete řešit soudní cestou – podat žalobu nebo trestní oznámení. Nezapomeňte ale na uchovávání důkazů (nahrávky na diktafon, vzkazy či zprávy, fotografie a tak dále),  které k řešení touto cestou budou velmi důležité. Pokud ale již došlo ke znásilnění, nebo k pokusu o znásilnění, či z něho máte obavy, nahlaste to Policii ČR.

Publikováno: 27. 2. 2015

Komentáře ke článku

Toplist