Takhle vypadá člověk, který vystudoval šest VŠ za sedm let!

Šest titulů za sedm let. To je chlouba člověka, který je zapsán v České knize rekordů jako absolvent nejvíce škol v nejkratším čase a jehož jméno, Ing. Bc. Jiří Matěj Brůna, DiS., C.M., MBA, MSc., svědčí o tom, kolik různorodých vysokých škol má za sebou. Nemůžete uvěřit tomu, jak se mu to mohlo podařit? Zajímá vás, jaké posbíral zkušenosti na „turné“ po vysokých školách? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších kuriozit se dozvíte v následujícím velmi obohacujícím rozhovoru, díky kterému jsme měli čest poznat tohoto člověka.

  

Zajímalo by nás, co vás k absolvování šesti škol vedlo a motivovalo? Chtěl jste se stát rekordmanem? :-)

Přesně tak, již od narození jsem toužil po tom stát se rekordmanem :-). Ne, dělám si legraci. V průběhu mých studií jsem si začal uvědomovat, že ve mně bude určitý studijní potenciál a že by bylo škoda ho nevyužít. Chtěl jsem si také vyzkoušet různé typy škol, tudíž jsem měl možnost poznat například tradiční veřejnou univerzitu (ČVUT), naproti tomu soukromou školu, manažerskou, zahraniční a podobně. Rekord jsem si pak nechal zaregistrovat hlavně z toho důvodu, abych ukázal, že chození do školy a obecně formální vzdělávání není nutné automaticky vnímat jako nutné zlo a že v něm může nalézt zalíbení i ten, kdo není takovým tím šprtem od pohledu.

    

Jak jste na tom teď? Stále studujete, nebo jste se už pustil do práce? Jaký je popřípadě váš studijní plán?  

Momentálně již nestuduji a zatím žádné další studium neplánuji, i když třeba ještě někdy v budoucnu změním názor. Pracovních aktivit mám více. Zabývám se výzkumnou činností v oblasti marketingu, externě spolupracuji s jednou ze škol a také mě zajímají veřejně prospěšné projekty, zejména ty se zaměřením na vzdělávání nebo výchovu. V poslední době jsem se například podílel na vzniku konceptu reagujícího na společenský fenomén odkládání rodičovství ´tlupy.cz´. Také se o své poznatky a zkušenosti, nejen se vzděláváním, snažím podělit skrze různá média, pravidelně třeba autorsky přispívám portálu ´rodina.cz´.

Čím vás to turné po vysokých školách obohatilo? Chtěl byste se se čtenáři podělit o nějaké důležité okamžiky?

Nejzajímavější pro mě bylo asi získání určitého nadhledu, pokud jde o naši vzdělávací soustavu. Člověk potom nemá tendenci sklouzávat ke zjednodušeným a stereotypním názorům týkajících se určitých typů škol či školství jako celku, s nimiž se nezřídka setkávám. Samozřejmě jsem se také seznámil s řadou zajímavých lidí, ať už z řad učitelů, anebo spolužáků, které bych jinak nepotkal. Různých zajímavých či důležitých momentů, nebo historek jsem nasbíral bohaté množství. To by ale pravděpodobně vydalo na samostatný rozhovor :-)

   

Nemáte pocit, že jste oproti svým vrstevníkům ochuzen o osobní život, zájmy atd.? Nelitujete zpětně studia tolika škol?

Nemůžu říci, že bych litoval. Samozřejmě někdy toho volného času nebylo úplně nazbyt, ale i tak jsem si vždycky v rámci možností dokázal vyhradit čas pro své koníčky i osobní život. Koneckonců mám pocit, že s nedostatkem času zápasíme tak nějak všichni.

Měl jste během studia někdy krizi?

Nějaké dílčí krize jistě nastaly, ale nikdy to nebylo až tak vážné, že bych reálně uvažoval o zanechání studia. Slabší chvilky ke studiu zkrátka patří, stejně jako k životu, spíše jde o to nenechat se jimi pohltit a paralyzovat.

Jak vás jako absolventa šesti vysokých škol vnímá okolí a vaše rodina?

Popravdě řečeno, spektrum reakcí ze strany neznámých lidí je velmi pestré, od nepřejícnosti a závisti až po upřímný zájem, zvědavost či obdiv. Pokud jde o mé nejbližší okolí, rodinu či dlouholeté kamarády, tam si myslím, že mě vnímají stále stejně – jako normálního kluka, který si umí udělat legraci i sám ze sebe a nemá zapotřebí se na nikoho vytahovat.  

Který z oborů nebo škol, kterou jste vystudoval, považujete jako nejpřínosnější?

Přiznám se, že žádný žebříček vystudovaných škol podle toho, které považuji za nejpřínosnější nebo nejužitečnější, nemám. Také bych si to s některou z nich nerad rozházel :-) Největší přínos pro mě mělo právě získání určitého srovnání, neboť velká zavedená škola má samozřejmě svá jistá specifika, stejně jako menší soukromá škola, anebo profesně a prakticky orientovaný studijní program.

Jak vypadal váš volný čas?

Myslím, že podobně jako u většiny jiných studentů. Rád jsem se spolužáky či kamarády mimo školu poseděl, čas od času se mi podařilo udělat si prostor i na nějaký ten sport. Také se mi osvědčilo v rámci volného času někdy takříkajíc vypnout a nedělat vůbec nic.

Psal jste nám, že máte bohaté zkušenosti nejen s různými typy vysokých škol, ale i s brigádami. Jak jste dokázal při vašem studiu stíhat ještě chodit na brigády? Nedělalo vám problém to skloubit? Poraďte, prosím, našim čtenářům, jak na to :-) .

Studia na vysoké škole jsou obecně docela flexibilní, a sice v tom směru, že si lze (alespoň v některých případech) poskládat rozvrh a také student většinou poměrně brzy zjistí, na jaké přednášky se vyplatí chodit a které je naopak možné vynechat. Řešením může být i distanční studium. Z vlastní zkušenosti pak můžu potvrdit, že komplikovanější je to v tomto ohledu na střední škole, nebo škole vyšší odborné. Z hlediska hospodaření s časem jsou výhodné brigády, u kterých si může brigádník práci sám rozvrhnout – vytvoření webové stránky, zpracování překladu, redakční práce a podobně.

Jaké jste měl během studia brigády?

Mojí první větší brigádou, ještě na střední škole, byla práce tazatele veřejného mínění u dnes již neexistující agentury. Přesně si pamatuji i odměnu činící celých 35 Kč/hod. Brigádně jsem třeba pracoval na oddělení vývozních subvencí Státního zemědělského intervenčního fondu. Souvislou praxi jsem také vykonával v jedné známé automobilce na leasingovém oddělení. Doučoval jsem taktéž různé školní předměty, od češtiny po mezinárodní finance. Nejdéle jsem však jako student externě spolupracoval s nejmenovanou agenturou pro výzkum trhu, kdy se z původně měsíční letní brigády stala několikaletá spolupráce. Vedle toho proběhlo i několik kratších či jednorázových brigád, tudíž i na tomto poli jsem měl příležitost získat určitý přehled.

Studoval jste sedm let, absolvoval jste i soukromou vysokou školu, což obnáší řadu výdajů. Zvládl jste je pokrýt ze svých příjmů za brigády?

Ano, náklady spojené se studiem se mi víceméně dařilo pokrývat především z příjmů z brigád. Vedle toho mi finančně vypomohla přiznaná stipendia a také skutečnost, že jsem většinu škol studoval v místě svého bydliště, a tudíž bydlel u rodičů.

Chtěl byste něco na závěr vzkázat nebo poradit našim čtenářům?

Studujícím čtenářům bych vzkázal a popřál, aby si svá studijní léta co nejlépe užili a zároveň aby se snažili si z pobytu ve škole i něco odnést, k čemuž je ovšem potřeba i trochu vlastní iniciativy. Co se týče brigád, určitě je podle mě přínosnější taková, jež aspoň částečně souvisí se studovaným oborem. Také si myslím, že je fajn disponovat nějakou specifickou dovedností, např. aktivním ovládáním méně tradičního cizího jazyka nebo třeba znalostí tvorby specializované webové aplikace, protože základy angličtiny či práce s wordem a excelem jsou v dnešní době brány jako samozřejmost, a tak určitě neuškodí mít připravený v rukávu nějaký ten trumf.

  

Publikováno: 15. 5. 2015

Komentáře ke článku

Toplist