Přehled změn v roce 2015 v novele zákona o zaměstnanosti

JenPráce.cz
Redakce JenPráce.cz 20. 2. 2015
Přehled změn v roce 2015 v novele zákona o zaměstnanosti

Od prvního ledna letošního roku nám novela zákona o zaměstnanosti přinesla novinky, které se týkají hlavně zaměstnavatelů. Ti mají nové povinnosti a zároveň pokuty za jejich neplnění, naopak i možnosti v zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Přehled hlavních změn jsme vám shrnuli v tomto článku.

Zdravotně znevýhodněné osoby

K rozdělení zdravotního postižení přibyla další skupina do níž patří lidé, kteří sice mohou vykonávat soustavné zaměstnání, ale jejich schopnosti jsou dlouhodobě omezeny nepříznivým zdravotním stavem, jenž trvá déle než jeden rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti. Nově může zaměstnavatel žádat o příspěvek na zaměstnance se zdravotním postižením.

Agentury práce

V letošním roce se ruší zákaz agenturního zaměstnávání zdravotně postižených, tím získají zdravotní postižení opět další možnost při svém hledání práce.

Pracovní smlouvy

Zaměstnavatelé jsou nově zproštěni povinnosti uchovávat pracovní smlouvy v případě, že zaměstnanci jsou řádně přihlášeni na správě sociálního zabezpečení, kde si je případná kontrola může dohledat u příslušného ú­řadu.

Pokuty

Změny se týkají výše pokuty za nelegální práci, jejíž výše spodní hranice klesla z 250.000 Kč na 50.000 Kč. Kdo nemá v pořádku evidenci o plnění svých povinností při odebírání výrobků a služeb od firem, které zaměstnávají zdravotně postižené, nově jej čeká pokuta do výše až 100.000 Kč. Půlmilionové pokuty se mohou obávat ti zaměstnavatelé, kteří nemají v místě pracoviště kopii dokladu prokazujícího existenci pracovněprávního vztahu.

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2020 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena