Pracujete i po vypršení pracovní smlouvy. Nejedná se o „švarcsystém"?

Skončila vám pracovní smlouva a vy dál pokračujete v práci a plníte úkoly, které vám nadřízený zadává. Nejspíš vás už napadlo, jestli se nejedná o „švarcsystém", výkon závislé práce bez pracovní smlouvy, nebo některé z dohod o práci vykonávané mimo pracovní poměr. Máte strach z pokuty? Jak se tato situace hodnotí?

Nejprve si dopodrobna rozebereme, co to „švarcsystém“ je.

 „Švarcsystém" je způsob ekonomické činnosti, při které osoby vykonávající pro zaměstnavatele činnosti nejsou jeho zaměstnanci, ale formálně vystupují jako samostatní podnikatelé, osoby samostatně výdělečně činné. Toto označení vzniklo podle podnikatele Miroslava Švarce, který začal s tímto způsobem podnikání v roce 1990, kdy tento způsob byl velmi rozšířený a nebyl v rozporu se zákony. To se ovšem změnilo roku 1994, kdy byl „švarcsystém“ zakázán zákonem o zaměstnanosti. V roce 2006 byl zákaz zrušen, ale stejně byl tento způsob zaměstnávání považován za jeden ze způsobů daňových úniků. Od roku 2012 byl opět zakázán.

Výhody  „švarcsystému"

Hlavní výhody to má v odlišnostech výpočtu daňového zatížení a sociálního pojištění. Zaměstnavatel v tomto případě nemusí odvádět sociální pojištění, které by za zaměstnance musel platit.

Nevýhody „švarcsystému"

Nevýhod je podstatně víc, především nelegálnost, a to pod hrozbou sankcí. Osoba, která pracuje na „švarcsystém“ nemá ze zákona nárok na dovolenou, natož na náhradu mzdy za dovolenou. Dále nemá nárok na odstupné, pokud by došlo k ukončení spolupráce. Na tuto osobu se nevztahuje zákonné pojištění zaměstnavatele – tzv. odškodnění v případě pracovního úrazu.

A co náš případ?

Zpátky tedy k tomu, zda práce po vypršení pracovní smlouvy je „švarcsystém“. Dle zákoníku práce je možné uzavřít pracovní smlouvu na dobu neurčitou i na dobu určitou. Doba určitá nesmí přesáhnout 3 roky, ale může být prodloužena nebo opakována maximálně dvakrát. V zákoníku práce je ale zvláštní pravidlo, podle kterého pracovní poměr na dobu určitou je možné změnit na dobu neurčitou v případě, že zaměstnanec pokračuje v práci s vědomím zaměstnavatele po uplynutí pracovní smlouvy, což znamená, že již jde o pracovní poměr na dobu neurčitou.

V našem případě tedy nejde o nelegální práci, která by byla vykonávána mimo pracovněprávní vztah, a za který by zaměstnavateli hrozila pokuta až do 10 milionů korun a zaměstnanci až do 100 tisíc korun.

Publikováno: 3. 4. 2015

Komentáře ke článku

Toplist