Práce a mateřská

Ženy před mateřskou dovolenou vždy vzbuzují u zaměstnavatelů určité obavy, kdy přijde onen okamžik a budou muset hledat za zaměstnankyni na mateřské náhradu a držet jí místo do jejího příchodu. Avšak i ten se jim nezdá tak růžový, zaměstnankyně bude mít určité rodičovské povinnosti, kvůli kterým může žádat o kratší pracovní dobu nebo dny volna, když například dítě onemocní. Jak je to tedy po návratu z mateřské dovolené do původního zaměstnání? Na co mají ženy po mateřské nárok? Mohou dostat výpověď? Jakých chyb se zaměstnavatelé často dopouštějí?

Zaměstnavatel musí držet pracovní místo zaměstnankyni na mateřské 

Ze zákona je zaměstnavatel povinný po dobu trvání mateřské nebo rodičovské dovolené držet pracovní místo zaměstnanci, který je v ochranné době (těhotenství, mateřská nebo rodičovská dovolená) a nesmí dostat výpověď. Na tuto dobu může zaměstnavatel přijmout náhradního zaměstnance.

Často dochází k mylným představám zaměstnavatelů, že po opakované rodičovské dovolené (navazují například dvě děti za sebou) už nemusí přidělovat dosavadní práci.

Dále se domnívají, že pokud se jim lépe osvědčí zástup než zastupovaný pracovník, změní se pracovní poměr na dobu neurčitou, tím pádem je zastupovaný zaměstnanec označen za nadbytečného, a na základě toho dostane po ukončení rodičovské dovolené výpověď.

Oba tyto příklady odporují zákoníku práce, jelikož zaměstnavatel má povinnost nabídnout zaměstnanci pracovní pozici dle podmínek pracovní smlouvy (v souladu se sjednaným druhem a místem výkonu práce). Dále může zaměstnavatel zaměstnanci nabídnout změnu obsahu pracovní smlouvy, je ovšem na zaměstnanci, zda nabídku přijme – bez toho nemůže takto postupovat.

Výpověď pouze z organizačních důvodů

Výpověď může zaměstnanec dostat pouze z organizačních důvodů. Tím ale není myšlen záměr zaměstnavatele snížit počet zaměstnanců. Myslí se tím konkrétní zásah do organizační struktury, kvůli kterému již není možné přidělit zaměstnanci odpovídající práci.

Publikováno: 20. 2. 2015

Komentáře ke článku

Toplist