Platové rozdíly mezi muži a ženami

Jak je známo, o nerovnosti platových podmínek mužů a žen se vedou diskuze už dlouhou dobu, ale řešení pro to zatím nemáme. Pracovní pozice programátora, architekta nebo pracovníka v letecké dopravě, které mají vysoký příjem, jsou ženami obsazována jen minimálně. Tudíž není potřeba tento nepoměr ani měřit.

U nízkopříjmových pracovních míst uklízečky nebo kuchařky, platí to samé naopak u mužů. V dnešní době se málokdy setkáme s muži i v pracovní pozici učitele. O toto zaměstnání nemají zájem nejen z důvodu, že znalost oboru a zájem o něj uplatní lukrativněji (například když muž vyniká v biologii a fyzice, je jasné,  že tyto obory nebude studovat na pedagogické fakultě, a přihlásí se raději na medicínu), ale velkou roli hrají i předsudky. Muži jsou přesvědčeni, že zaměstnání učitele je pro ženy (především učitelka mateřské a základní školy), ale je pravdou, že na vysoké škole jsou poměry zcela jiné a pozice žen a mužů se vyrovnávají.

Nebudeme ale z žen dělat jen chudinky, jsou i zaměstnání, ve kterých si ženy vedou lépe – např. finanční analytička nebo správkyně budov. Stále ale zůstává faktem, že nepoměr mzdy zůstává ve prospěch mužů!

Publikováno: 18. 12. 2014

Komentáře ke článku

Toplist