Novinky v daňovém přiznání

Vyplňujete daňové přiznání? Nezapomněli jste na daňové změny z minulého roku? Raději si ty nejhlavnější připomeneme, protože mohou mít vliv na výši částky, kterou budete muset odevzdat finančnímu úřadu.

Sleva za mateřskou školku

Pokud máte dítě v jakémkoli zařízení s celodenní péčí o děti předškolního věku, můžete uplatnit zpětně i tuto slevu na dani. Zařízením je myšlena jak mateřská škola (včetně soukromých a firemních), tak i soukromé jesle nebo dětské centrum. Maximálně můžete uplatit slevu 8.500,-Kč na jedno dítě, které s vámi žije v domácnosti. Tuto slevu si může odečíst pouze jeden z rodičů. Pokud má dítě v péči prarodič a nahrazuje tím péči rodičů, má nárok na slevu.

Tato sleva se dá uplatnit u zaměstnavatele při ročním zúčtování, kdy musíte doložit výši částky potvrzením od školky nebo jiného zařízení, nebo v daňovém přiznání, kde je potvrzení povinnou přílohou.

Příjmy z dohod zdaněné srážkou v přiznání

Jestliže nemáte podepsané prohlášení k dani, pracujete na dohodu o provedení práce a odměny nepřesáhnou celkově za měsíc 10.000 Kč, zaměstnavatel vám srazí 15 procent srážkové daně.

Nyní je možnost, že příjmy, které byly zdaněny srážkovou daní, zařadíte na základě potvrzení zaměstnavatele v hrubé výši do dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti. Z těchto příjmů se nepočítá superhrubá mzda, protože pojištění z dohod zahrnutých do přiznání se zpětně nedoplácí.

Sleva na dani se vrátila důchodcům

Všichni důchodci (pracující, podnikatelé, pronajímatelé, důchodci s příjmy kapitálového majetku i d ostatními příjmy) mají nárok na základní slevu na dani ve výši 24.840 Kč.

Vyšší limit pro příležitostné příjmy

Od daně jsou osvobozeny příjmy z příležitostných činností, příležitostného pronájmu movitých věcí a příjmy zemědělského nepodnikatele, které v úhrnu nepřesáhnou 30.000 Kč, tudíž se do přiznání neuvádějí.

Publikováno: 23. 3. 2015

Komentáře ke článku

Toplist