Neobvyklé a cizí názvy povolání

Při procházení inzerátů na portálech s nabídkami práce často narazíme na názvy pracovních pozic, o kterých ani nevíme, že existují nebo tyto názvy často slýcháváme, ale nevíme, co vlastně znamenají. Posbírali jsme proto několik názvů cizích a neobvyklých povolání a připravili jsme pro vás mini slovníček těchto pracovních pozic. Znáte je všechny?

Merchandiser

Merchandiser se stará o aranžování výloh a vystavování zboží v obchodě. Jeho úkolem je péče o vizuální podobu prodejny.

Portýr

Portýr neboli dveřník se stará o otvírání dveří vstupujícím nebo vycházejícím hostům. Po příjezdu návštěvníka vyzve nosiče zavazadel a dohlíží na čistotu celého prostoru okolo vstupních dveří hotelu.

Speditér

Činností speditéra je organizace a projednávání zakázek spojených s přepravou, distribucí a skladováním zboží. Opatřuje využívání dopravní kapacity z maximální možné míry. Jeho úkolem je vyřizování smluvního zajištění přepravy a komunikace s jednotlivými dopravci a se zákazníky.

Geodet

Geodet neboli zeměměřič zpracovává výsledky terénních prací a vytváří dokumentaci. Zaměřuje a vyhotovuje geometrické plány, vytyčuje hranice pozemků, staveb a terénní úpravy pro zúrodňování a ochranu zemědělského a lesního půdního fondu.

Kouč

Pracovní náplní kouče je péče o klienta - podporování při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení, při osobním a profesním rozvoji a určuje vhodné koučovací techniky a postupy v procesu koučování.

Krupiér

Krupiér je pracovník casina, který obsluhuje ruletu a celý ruletový stůl, kde přijímá sázky a vyplácí výhry.

Metrolog

V tomto povolání se provádí kalibrace a údržba složitých, technicky náročných a vysoce přesných přístrojů. Metrolog samostatně provádí typové a specializační zkoušky.

Auditor

Auditor ověřuje účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, kontroluje dodržování všeobecně závazných norem a právních předpisů. Zpracovává a projednává kontrolní zprávy. Dělá prověrky účetních a hospodářských výkazů a dohlíží na dodržování vnitropodnikových norem a předpisů.

Developer

Tato pracovní pozice opatřuje projektování, financování, inženýrskou činnost a výstavbu komerčních a rezidenčních nemovitostí. Developer poskytuje i poradenské služby a zajišťuje prodej nemovitostí.

Dispečer

Dispečer zajišťuje ústřední řízení provozu pro jednotlivé pobočky a vede evidenci o činnosti distribuce. Má na starosti komunikaci s interními i externími dopravci, řešení nestandardních situací a koordinaci všech vozidel.

Disponent

Disponent neboli koordinátor provozu zajišťuje a řídí  přepravu a vyhledává optimální řešení přepravy zboží včetně plánování vhodné trasy a vytíženosti jednotlivých vozidel. Komunikuje s řidiči a se zákazníky a sleduje plnění dodávek zboží. Zajišťuje výběr vhodných dopravců a udržování obchodních vztahů. Je ve spojení se sklady a připravuje doklady pro expedici zboží.

Publikováno: 27. 11. 2014

Komentáře ke článku

Toplist