Nemoc z povolání. Na co máte nárok?

Pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele, je velmi nepříjemné, když se u zaměstnance projeví nemoc z povolání. Někdy se stane, že ani sebelepší dodržování bezpečnostních předpisů nezabrání nepříznivým vlivům na pracovišti, kvůli kterým dochází k úrazu zaměstnance, a dokonce i k dlouhodobějším zdravotním potížím.

Jakou nemoc je možné považovat za nemoc z povolání?

Musíte splnit několik podmínek. Vaše zdravotní potíže musí být uvedené na seznamu nemocí z povolání, který vydává vláda (nový seznam od ledna 2015). Dále musí být prokazatelná souvislost mezi vaší nemocí a vykonávanou prací nebo prostředím, v němž jste pracovali. Mimo jiné vám nemoc z povolání musí být uznána – potřebujete razítko, a až poté budete mít možnost žádat po zaměstnavateli odškodné, na které máte právo.

Na co máte nárok?

Pokud je vaše nemoc z povolání uznána, máte ze zákona právo po zaměstnavateli žádat peníze. V průběhu nemoci vám zaměstnavatel musí doplácet rozdíl mezi nemocenskou a dřívějším průměrným platem, který jste pobírali. Můžete žádat i proplacení nákladů na léčbu.

Zaměstnavatel je za váš stav zodpovědný v podstatě až do přiznání starobního důchodu. Jestliže kvůli zdravotním komplikacím nebudete moci nastoupit na původní pracovní pozici, zaměstnavatel má povinnost vás přeřadit k jiné práci. Pokud by pro vás neměl vhodné místo, může s vámi rozvázat pracovní poměr a vy máte nárok na dvanáctiměsíční odstupné. Důležitá informace také pro vás je, že zaměstnavatel má také povinnost, pokud budete mít na budoucí pozici nižší plat než na té předchozí, dorovnávat váš budoucí příjem na průměrnou mzdu na původní pozici. To samé platí i pro situaci, kdyby vás zaměstnavatel přiřadil na jinou pozici. 

Publikováno: 17. 4. 2015

Komentáře ke článku

Toplist