Na co mají zaměstnanci nárok v letních vedrech

„Venku třicítky! Konečně je tu léto, jak má být!“ říkají si ti, kteří leží u vody nebo jsou na dovolené. Co mají ale říkat lidé zavření v továrnách a kancelářích, kterým je v takovém horku při práci na umření, nemohou se na práci soustředit a na sto procent ji vykonávat. Na co má tedy zaměstnanec nárok, když je venku horko? Co může požadovat po zaměstnavateli?

Jak jistě víme, povinností zaměstnavatele je zajistit takové podmínky pro zaměstnance, které jim umožní bezpečný výkon práce. Například poskytnutí nápojů na pracovišti:

Ochranné nápoje

Povinnost poskytovat zdarma ochranné nápoje zaměstnancům je určována podle míry zátěže prací a teploty, jíž je pracovník vystaven. Pokud je energetický výdej u práce vyšší než 106 W.m2 a teplota přesahuje 26 stupňů, má zaměstnavatel povinnost poskytnout ochranný nápoj. Jedná se o práce obecně v horkých provozech, například: soustružení, ruční svařování, strojové vrtání.

Dále se ochranný nápoj poskytuje pracovníkovi, u kterého je měřením doloženo, že při dané práci dochází u pracovníka ke ztrátě tekutin potem a dýcháním vyšší než 1,25 litru; při trvalé práci v zátěži teplem zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie čtvrté.

Poskytnutí ochranných nápojů lze v odůvodněných výjimečných případech řešit finančním plněním.

Pokud se jedná o zaměstnance v kanceláři, nárok na ochranný nápoj mají v případě, že se teplota vyšplhá nad 34 stupňů. V tomto ohledu se poskytuje jako ochranný nápoj balená přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, balená pramenitá voda nebo balená kojenecká voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných balených vod – tedy i voda pitná.

Minimální množství ochranného nápoje je uváděno 1,5 litru na osobu za směnu, při extrémních podmínkách až 2,5 litru a musí být na pracovišti snadno a rychle dostupný.

Klimatizace

Není možné po zaměstnavateli žádat zajištění klimatizace. Jestliže teplota na pracovišti přesahuje 36 stupňů, musí se individuálně řešit postup při určování přípustných hodnot a hodnocení mikroklimatických podmínek, uplatnění a stanovení režimu střídání práce a bezpečnostních přestávek.

Jestliže klimatizace na pracovišti je, v letním období je třeba, aby i klimatizace reagovala na vnější tepelné podmínky. Pokud jsou venkovní teploty kolem 30 °C, není vhodné, aby se vnitřní teplota klimatizace udržovala třeba na 22 °C, protože dochází k velkému rozdílu mezi vnitřní a venkovní teplotou, s kterým má organismus problémy se rychle vyrovnávat při přechodech. Z tohoto důvodu by rozdíl obou teplot neměl překročit 5 až 6 °C.

Publikováno: 3. 7. 2015
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Komentáře ke článku

Toplist