MZDA vs. PLAT

Při čtení pracovních nabídek se setkáváme u odměny s pojmem mzda a někdy s pojmem plat. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl? V následujícím článku si to vysvětlíme - souvisí pouze se způsobem odměňování zaměstnanců.

Plat

Plat je odměna za práci od zaměstnavatele, kterým je:

  • Stát
  • Územní samosprávný celek (město, obec, kraj)
  • Státní fond
  • Příspěvková organizace (z příspěvku poskytovaného z rozpočtu zřizovatele – státu, samosprávného celku)
  • Škola zřízená ministerstvem školství nebo územním samosprávným celkem
  • Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení

Plat ve státní správě nebo jiné instituci je dán dle tabulkového platu, který se odvíjí od dosažené praxe a vzdělání.

Mzda

Mzdu dostávají všichni ostatní zaměstnanci, kteří nejsou uvedeni výše – lidé pracující v soukromé sféře. V zákoníku práce je uvedena pouze minimální úroveň mzdy a také příplatky za práci o svátcích a o víkendech atd. Ostatní záleží už jen na zaměstnavateli.

Publikováno: 24. 11. 2014

Komentáře ke článku

Toplist