Mohou mi snížit plat?

Každý je jistě potěšen, když dostane zprávu o zvýšení svého platu. Pomysleli jste ale i na to, že vám ho mohou snížit? Má na to zaměstnavatel právo? Záleží na tom, v jaké pracovní sféře pracujete? Probereme si to pěkně dopodrobna.

Na úvod je třeba zmínit, že jsou dvě pracovní sféry, v nichž se ohodnocování zaměstnanců liší.

V soukromém sektoru je mzda pracovníkovi přiznána na základě písemné dohody. Pokud by mělo dojít k nějakým změnám, tím se myslí i snižování platu, jsou řízeny dodatky mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zde má tedy společnost právo na to vám snížit plat, ale musíte s tím souhlasit.

Ve státní pracovní sféře může také docházet ke snižování platu. Tento sektor zahrnuje například státní, městské a obecní složky a příspěvkové organizace, ve kterých je plat dán platovými tabulkami stanovenými zákonem. Výše platu se odvíjí od dosaženého vzdělání a délce pracovních poměrů. Výplata obsahuje i osobní příplatek, který se dá měnit na základě zaměstnance pracovního nasazení a výsledky vykonávané práce, takže ke snížení platu dojít může.

Osobní  příplatek dle zákoníku práce se dá docílit na dvě velikosti: příplatek ve výši 50% platového tarifu a příplatek ve výši 100% platového tarifu, který se týká osob s vyšší odborností nebo produkují mnohem více činnosti a patří do desáté až šestnácté platové třídy.

Pokud zaměstnanec již nesplňuje uvedené požadavky – vyšší výkonnost a pracovní nasazení, může mu zaměstnavatel ohodnocení snížit nebo zcela odebrat.

Publikováno: 20. 2. 2015

Komentáře ke článku

Toplist