Motivační dopis

Motivační dopis neboli průvodní dopis je slohový útvar, v němž jde, jak už název napovídá, o motivaci (podnět) zájemce o zaměstnání. V motivačním dopisu má uchazeč přesvědčit zaměstnavatele, proč právě on je vhodným kandidátem a vyzdvihnout své schopnosti, dovednosti, výsledky a zkušenosti, které korespondují s pracovní nabídkou.

Struktura

Motivační dopis by neměl přesáhnout rozsah jedné strany, měl by tedy být psán stručně, přehledně, bez gramatických chyb a měl by obsahovat pouze relevantní informace. Každý dopis musí obsahovat/zahrnovat:

Hlavička

Hlavička se nachází v horní části motivačního dopisu, ve které je uvedena adresa zaměstnavatele. Na závěr dopisu uvedeme i naši adresu bydliště, jméno a příjmení, titul, telefon a e-mail.

Oslovení

Dopis by měl správně začínat oslovením zaměstnavatele (Vážený pane Nováku), nikoli pozdravem (Dobrý den), jak jsme zvyklí. Pokud jméno zaměstnavatele neznáme, jako ve většině případech, měli byste se pokusit tuto informaci získat.

Jádro sdělení

V prvním odstavci motivačního dopisu sdělujeme zaměstnavateli, jak jsme se dozvěděli o nabídce volné pracovní pozice a uvedeme konkrétní název zdroje. Dále je důležité, abychom uvedli, o jaké pracovní místo se ucházíme, protože je možné, že společnost vypisuje více pracovních nabídek. Kdybychom tuto informaci neuvedli, na zaměstnavatele můžeme působit dojmem, že vlastně ani nevíme, co chceme dělat.

Druhý odstavec věnujeme stručnému shrnutí schopností a znalostí (vzdělání, cizí jazyky, kurzy, školení, ovládání počítačových programů)  a zkušeností (nejlepší výsledky, předchozí praxe), které se musí přímo vázat k pracovní pozici. Dále prokážeme znalost oboru a případně nastíníme svůj profesní záměr.

Poslední odstavec by měl podtrhnout naši kladnou stránku povahových vlastností, které jsou vyžadovány pro tuto nabídku pracovní pozice.

Na závěr uvedeme pozitivní formulku, pomocí níž vyjádříme přání setkat se na osobním pohovoru, a poděkujeme za čas, který byl naší žádosti věnován.

Datum, místo, jméno s ručním podpisem

Datum sdělujte vždy aktuálně. V případě, že motivační dopis posíláte poštou, měl by být vlastnoručně podepsán. Většinou je ovšem dopis posílán e-mailem a ruční podpis je prominut.

Soubory ke stažení

Publikováno: 15. 10. 2014

Komentáře ke článku

Toplist