Máte mezery v pracovní etiketě? Je tu šance to napravit!

I na pracovišti by se měla dodržovat společenská pravidla chování. Mnoho lidí v nich ovšem dost tápe. Víte, jak a kdo komu má podat ruku? A jak je to se zdravením a tykáním? Tyto a další otázky vám v tomto článku zodpovíme.

Pozorně čtěte! Umět se chovat dle pravidel je základ!


zdroj: theunstablelife.tumblr.com

1. Zdravení

Jako první pozdraví vždy ten zdvořilejší. Podle postavení v zaměstnání zdraví podřízený nadřízeného (bez ohledu na pohlaví a věk), mladší staršího. Při vstupu do místnosti zdraví vždy ten, kdo právě vešel (bez ohledu na společenské postavení). U loučení to probíhá přesně naopak – nadřízený s podřízeným, starší s mladším, žena s mužem.

2. Podání ruky

Co se týká podání ruky, platí jednoduché pravidlo: iniciativu by měl vyvinout člověk společensky starší, žena vůči muži a nadřízený vůči podřízenému. Podávejte pravou ruku, nejen prsty, ale celou. Stačí jen krátký, ale pevný stisk. Vždy se přitom dívejte druhému do očí. Nikdy rukou nepotřásejte a není ani nutné naklánět tělo! Pokud jste v situaci, že se stiskem ruky zdraví více lidí, je nutné dbát, aby se při podání ruce nekřížily.

3. Tykání

Opět si vybavte „trojúhelníkové“ schéma společnosti: starší nabízí tykání mladšímu, významný méně významnému a žena muži. Na pracovišti je to tak, že nadřízený nabízí tykání podřízenému (podřízený může nadřízenému pouze nabídnout, aby mu tykal), žena muži, starší kolega kolegovi mladšímu a stávající zaměstnanec nově přijatému kolegovi. Noví zaměstnanci si mohou nabídnout tykání navzájem. Není nutné se nějakým gestem v tykání utvrzovat (například polibkem nebo podáváním si rukou).

4. Otvírání dveří

Když zaklepete na dveře, počkáte na vyzvání, nebo rovnou otevřete? První možnost se hodí pro případ, že místnost je osobní kancelář někoho, s kým obvykle komunikujete mimo ni. Druhá varianta platí pro zaměstnance, kteří mají v náplni práce komunikaci s lidmi. Například do předpokoje šéfovy kanceláře, kde sídlí sekretářka, můžete po zaklepání pootevřít dveře a zeptat se, zda můžete dál. Pokud se jedná o vstup do kanceláře přímo k šéfovi, je na místě po zaklepání počkat na vyzvání.

Publikováno: 16. 10. 2015

Komentáře ke článku

Toplist