Končíte v zaměstnání a nemáte vyčerpanou dovolenou?

Pokud se právě ocitáte v situaci, že vám končí pracovní poměr a nemáte vyčerpanou dovolenou, máte nyní tři možnosti: zaměstnavatel musí nevyčerpanou dovolenou proplatit nebo ji může převést k čerpání novému zaměstnavateli, ale také může být určena k čerpání ihned – během výpovědní doby.

Tzv. proplacení 

Tato varianta, náhrada mzdy nebo platu bez čerpání pracovního volna, přísluší dle zákoníku práce pouze zaměstnanci v případě skončení pracovního poměru. Pokud pracovní poměr trvá, zaměstnavatel nesmí proplácet nevyčerpanou dovolenou místo jejího čerpání.

Převedení k novému zaměstnavateli

V případě skončení jednoho pracovního poměru zaměstnanec může za stanovených podmínek vyčerpat dovolenou po skončení dosavadního pracovního poměru již v novém zaměstnání. Pracovní poměry na sebe musí bezprostředně navazovat. Zaměstnanec je povinnen o převedení dovolené požádat a zaměstnavatelé z původního a nového zaměstnání se musí dohodnout.

Dočerpání u dosavadního zaměstnavatele za trvání pracovního poměru

Zaměstnavatel může nařídit čerpání dovolené ještě před skončením pracovního poměru.

Může dojít k situaci, že organizační změna, kvůli níž končí pracovní poměr, nabude účinnosti dříve, než skončí pracovní poměr nadbytečného zaměstnance. K tomu dochází, pokud zaměstnavatel nedá výpověď v časovém předstihu. Organizační změna není plánovaná a nastává okamžitě, tudíž pak zaměstnanec pro zaměstnavatele nevykonává práci. Dle zákoníku práce jde o překážku zaměstnavatele, zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Obdobná situace může nastat v důsledku odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa, pokud pro něj zaměstnavatel nemá jiné vhodné pracovní místo nebo zaměstnanec takovou nabídku odmítne.

Publikováno: 23. 6. 2015

Komentáře ke článku

Toplist