Jste zaevidováni na úřadu práce? Víte, za co vás mohou vyřadit?

Každý ví, že aby někoho vyřadili z evidence, musí nastoupit do zaměstnání, začít podnikat, studovat nebo na mateřskou dovolenou. My se ale v tomto článku budeme zabývat jinými situacemi, a to takovými, kdy se nedodržují pravidla a hrozí ztráta podpory a hrazení zdravotního pojištění. Proto pozorně čtete, abyste se vyvarovali těmto potížím.

Práce načerno

Nebaví vás sedět doma a čekat, až přijde to pravé zaměstnání a rádi byste si přivydělali? Můžete, ale máte povinnost tuto skutečnost ohlásit na úřadu práce nejpozději v den nástupu. Další podmínkou přivýdělku je tzv. nekolidující zaměstnání, kterým se považuje činnost vykonávaná na základě pracovní smlouvy nebo dohod pracích konaných mimo pracovní poměr, jejíž výdělek nesní přesáhnout polovinu minimální mzdy. Otázkou je, zda se vám tento přivýdělek vyplatí, protože podporu můžete pustit z hlavy, po dobu brigády ji nebudete pobírat.

Odmítnutí zaměstnání a rekvalifikace

Kdokoli odmítne nabídku úřadu práce na vhodné zaměstnání, tím je myšlena práce s pracovní dobou alespoň 80% stanovené týdenní pracovní doby, což je 40 hodin; sjednaná na dobu neurčitou nebo delší než tři měsíce. Pokud jste ale zapsáni na úřadu práce déle než rok, může vám být nabídnuta i práce kratší než tři měsíce nebo práce, u které nepřesahuje pracovní doba 50% stanovené týdenní pracovní doby.

Stejně jako u odmítnutí zaměstnání, tak i u odmítnutí rekvalifikace vám hrozí vyškrtnutí z úřadu práce.

Nespolupráce s úřadem práce

Když se zaevidujete na úřadu práce, je po vás vyžadována spolupráce s úředníky a řádné plnění vašich povinností. Pokud bez vážných důvodů neplníte povinnosti: dodržování lhůt určených k projednání doporučeného zaměstnání, účast na domluvených schůzkách a poskytování pravdivých údajů o zdravotním stavu.

Vyřazení se vyhnete pouze v případě, že doložíte vážný důvod (např. péče o děti, váš zdravotní stav), kvůli kterému jste nemohl plnit povinnosti.

Pokud vás ale úřad práce z evidence vyřadí, novou žádost si můžete podat až za půl roku. Tudíž si po tuto dobu budete muset platit zdravotní pojištění sami.

Publikováno: 30. 1. 2015

Komentáře ke článku

Toplist