Jste ve zkušební době?

Smysl zkušební doby nespočívá pouze v tom, aby si zaměstnavatel ověřil, zda jste pro dané povolání způsobilí, ale jde i o vás. Během tří měsíců budete mít čas se přesvědčit, jestli typ práce, odměna a ostatní pracovní podmínky odpovídají vašim představám a možnostem. Účelem zkušební doby zkrátka je, aby si zaměstnanec a zaměstnavatel otestovali, jestli jsou schopni dlouhodobé spolupráce, a také v případě, že by jedné straně spolupráce nevyhovovala, je toto jednodušší cesta k rozvázání pracovního poměru.

Délka zkušební doby

Zkušební doba u běžného povolání činí maximálně 3 měsíce, může tedy trvat i kratší dobu, ale pozor, nemůže být prodlužována. Pokud se zkušební doba týká vedoucí pozice, může její délka činit až 6 měsíců. V tomto intervalu může zaměstnanec a zaměstnavatel pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu zrušit.

Onemocnění ve zkušební době

Jestliže ve zkušební době onemocníte, neděste se – podle zákoníku práce jste v prvních 14 dnech chráněni proti výpovědi a zaměstnavatel vás nesmí propustit.  Zkušební doba se vám poté prodlouží podle toho, kolik dní jste byli nemocní.

Publikováno: 18. 12. 2014

Komentáře ke článku

Toplist