Hlavní důvod zadlužení? Nezaměstnanost!

Výsledky průzkumu agentury STEM/MARK ukazují, že tři pětiny Čechů (61 % ) si myslí, že nejčastějším důvodem zadlužování je ztráta zaměstnání. Český statistický úřad zmíněné obavy potvrzuje informacemi, podle kterých se lidé mohou dostat do vážnějších finančních problémů už po pěti měsících bez práce!

Přesvědčení o tom, že nejčastějším důvodem zadlužení je nezaměstnanost, má skupina osob, která by na ztrátu peněz doplatila nejvíce - zejména ženy, obyvatelé menších měst a lidé s nižšími finančními příjmy.

Bez zaměstnání nelze splácet dluhy

Jak dokazují průzkumy ČSÚ, obavy lidí jsou oprávněné. Průměrná čistá měsíční mzda dosahuje výše 21 900 Kč, přitom průměrné měsíční výdaje jsou 10 100 Kč. Z toho vyplývá, že kdyby zaměstnanec přišel o práci, nemohl by přiděleným finančním příspěvkem v nezaměstnanosti pokrýt své měsíční výdaje již po pěti měsících bez zaměstnání, což by vedlo ke složitým finančním problémům, které by následně mohl řešit půjčkami.

Další riziko může nastat při splácení již existujícího dluhu. V loňském roce zadlužení zaměstnanci s průměrnou mzdou byly schopni měsíčně ušetřit peněžní částku ve výši 11 800 Kč a splatit tak průměrný dluh ve výši 41 000 Kč během čtyř měsíců. Kdyby ovšem nastala situace, že by zaměstnanec přišel o práci, byl by schopen splatit z ušetřené částky pouze čtvrtinu svého dluhu.

Nejdůležitější jsou finanční rezervy

Z těchto důvodů je doporučováno, aby si lidé vytvářeli rezervy ideálně ve výši tří měsíčních platů. Najít nové zaměstnání není obvykle snadné ani rychlé a v situaci bez hlavního zdroje finančních prostředků by se jinak lidé nevyhnuli velkým  potížím. 

 

Zdroj: Novinky.cz

Publikováno: 15. 6. 2015

Komentáře ke článku

Toplist