Alkohol na pracovišti: Kdo to má dovolené?

JenPráce.cz
Redakce JenPráce.cz 20. 4. 2015

Všichni víme, že požívání alkoholu na pracovišti v pracovní době je nepřípustné a zcela neslučitelné s řádným plněním pracovních povinností zaměstnance. Méně známé už jsou ale další skutečnosti spojené s problematikou alkoholu v pracovněprávních vztazích, které vám v následujících odstavcích shrneme. Píše se o nich v článku na epravo.cz. 

Jak jsme se již zmínili, o zákazu konzumace alkoholu na pracovišti v pracovní době ví každý. Zakázáno je samozřejmě i požívání alkoholu v pracovní době mimo pracoviště, ale také na pracovišti mimo pracovní dobu a vůbec platí zákaz vstupu na pracoviště pod vlivem alkoholu. To znamená, že zákaz platí na pracovišti jak v rámci pracovní doby, tak i mimo ni.

A co oslavy v práci?

Pro oslavy to bohužel platí taky. Jak jsme výše uváděli, zákaz pití alkoholu na pracovišti platí i po skončení pracovní doby, takže byste si měli svou oslavu s kolegy přesunout na jiné místo určené k oslavám.

Pracovníci také nesmějí pod vlivem alkoholu na pracoviště vůbec vstupovat, například při nástupu na směnu nebo při návratu do práce po polední pauze na oběd.

Jaké další zákazy?

Zákaz požívání alkoholu platí i pro dobu odvozu svěřeného služebního vozidla zaměstnancem se souhlasem zaměstnavatele po skončení pracovní doby do bydliště zaměstnance. To samozřejmě platí i v případě užívání jiných návykových látek.

Existuje výjimka ze zákazu?

Výjimka ze zákazu pití alkoholu platí například pro zaměstnance ve sklárnách či hutích, kteří pijí nízkostupňové pivo jako ochranný nápoj nebo se tato výjimka týká i degustátorů, someliérů apod., u nichž je konzumace alkoholických nápojů součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno.

Kdo naopak podléhá přísnějším pravidlům?

Přísnější pravidla se tykají těch povolání, při nichž by se mohl ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek (například řidič autobusu). Osoby, které vykonávají činnost, která by splňovala výše uvedené, jsou povinny se podrobit orientačnímu vyšetření i odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu nebo jiné návykové látky, pokud se dá důvodně domnívat, že vykonávají svou činnost pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Povinnost podstoupit uvedené vyšetření mají i osoby, u kterých je důvodné podezření, že přivodila jiné osobě újmu na zdraví v důsledku užití alkoholu nebo jiné návykové látky.

Výzvu k podrobení se vytření osoby může podat její ošetřující lékař, příslušník Policie ČR, ale i zaměstnavatel, který je oprávněn provést např. dechovou zkoušku.

Orientační vyšetření provádí mimo jiné útvar Policie ČR, zaměstnavatel, ošetřující lékař nebo obecní policie.Odborné lékařské vyšetření provádí poskytovatel zdravotních služeb, jenž je k tomu způsobilý.

Co když povinná osoba odmítne vyšetření alkoholu?

Pokud povinná osoba odmítne se podrobit orientačnímu či odbornému vyšetření za účelem zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky, je považována za osobu pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.

Zákazy se prolínají s různými ustanoveními zákoníku práce

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2020 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena